Mga maaaring gawin tungkol sa almoranas sa pagbubuntis

Share this article with other moms

Ating alamin kung ano ang almoranas, bakit ito nangyayari sa pagbubuntis, at kung ano ang maaring gawin upang ito ay gamutin.

Ano ba ang almoranas, at bakit ito madalas nangyayari sa mga nagdadalang-tao? Ating alamin kung bakit nagkakaroon ng almoranas at ano ang pwedeng gawin tungkol dito.

Ano ang almoranas?

Ang almoranas, o tinatawag na hemorrhoids sa ingles, ay ang pamamaga ng blood vessels o daluyan ng dugo sa rectum. Ito ay masakit at nagdudulot ng kahirapan sa pagdumi, at pati na rin sa simpleng pag-upo.

Madalas nagkakaroon nito ang mga nagdadalang tao dahil sa constipation at ang pressure sa rectum na dala ng pagbubuntis.

Ang pinakamainam na paraan upang hindi magkaroon ng hemorrhoids ay ang umiwas na maging constipated.

Ito ang ilang paraan upang iwasan ang constipation:

  • Ugaliing uminom ng tubig.
  • Kumain ng pagkain na mataas sa fiber, tulad ng prutas at gulay.
  • Iwasan ang malakas na pag-ire sa pagdumi.
  • Umiwas sa mga maaanghang na pagkain.

Ano ang pwedeng remedyo dito?

Minsan, kahit pilitin mang iwasan ang pagkakaroon ng constipation at hemorrhoids, posibleng mangyari na hindi talaga ito maiwasan.

Kaya importanteng alamin kung paano maiibsan ang pananakit na dulot ng hemorrhoids. Ito ang ilang paraan:

  • Lagyan ng baking soda na may kaunting tubig ang namamaga o namumulang bahagi upang mabawasan ang pananakit.
  • Maligo ng mainit na tubig na may nakahalong baking soda. Wag lagyan ng sabon ang tubig.
  • Iwasan ang pag-upo ng matagal.
  • May nabibili ding hemorrhoid cream at iba pang gamot sa mga botika.

Sa huli, mahalaga pa rin ang pagkain ng mga pagkain na maraming fiber upang makaiwas sa pagkakaroon ng almoranas.

Sources: americanpregnancy.orgmayoclinic.org

READ: Mga maagang palatandaan ng pagbubuntis

Sign up for the

Your weekly Pregnancy guide

Receive weekly personalized updates on your pregnancy! More details on the Plus One here

Pregnancy Health Pregnancy Becoming a Mom