Pagkakaroon ng mataas na sahod nakadepende raw sa pag-uugali habang bata

Pagkakaroon ng mataas na sahod nakadepende raw sa pag-uugali habang bata

Ating alamin kung paano naapektuhan ng behavior ng bata ang success nila sa buhay pati na rin ang pagkakaroon ng mataas na sahod pagtanda.

Ayon sa isang bagong pag-aaral, ang behavior ng bata sa edad na 6 ay posibleng ma-predict kung magkano ang kikitain niya kapag siya ay tumanda. Ito ay dahil may kinalaman ang pag-uugali sa edad na ito, sa posibleng maging attitude niya paglaki.

Ating alamin ang iba pang detalye ng isinagawang pag-aaral na ito.

Behavior ng bata, paano nakakaapekto sa income?

Isinagawa ang pag-aaral sa mahigit 30 taon na ang nakalipas sa 920 na kabataan na mayroong edad na 6. Ang mga kabataan raw ay nahanap nila sa mga pinakamahirap na lugar sa Montreal, Canada. Pinag-aralan ng mga researcher ang ilang mga katangian, kabilang na ang inattention, hyperactivity, defiant behavior, aggression and prosociality o ang pakikipagkapwa.

Nang nasa edad 35-36 na ang mga batang ito, sinilip naman ng mga researchers ang kanilang income base sa binabayaran nilang buwis. At dito, nalaman nila na malaki ang epekto ng ilang pag-uugali sa magiging income ng isang tao paglaki niya.

Nakita nilang malaki ang epekto ng inattention, o kawalan ng pagbibigay-pansin sa income nila. Mas mababa raw ng halos $17,000 ang kinikita kada taon ng mga batang inattentive, o nahihirapang magbigay pansin. Ang pagkakaroon rin ng defiant behavior, aggression, at hyperactivity ay mas mababa ang kinikita taon-taon.

Bukod dito, napag-alamam din nila na mas mataas ang kinikita ng mga batang nakikipagkapwa kumpara sa mga batang hindi ito ginagawa. Mas mataas raw ng $12,000 ang kanilang kinikita. Ibig sabihin, mayroong kinalaman ang mga pag-uugali ng mga bata sa magiging mga trabaho at kita nila kapag sila ay malaki na.

Ayon sa co-author ng pag-aaral na si Richard E. Tremblay, malaki raw ang epekto ng intervention habang maaga pa lamang. Nakakatulong raw ito upang maisaayos ang pag-uugali ng mga bata, na dadalhin nila hanggang sa pagtanda. Nakakababa rin daw ito ng drop-out rate sa high school, at nakakabawas sa posibilidad na maging kriminal ang isang tao.

Dagdag pa niya, may epekto raw talaga ang intervention sa mga mag-aaral ng elementary sa magiging income ng mga bata pagtanda nila.

Mahalaga ang pagtuturo ng positibong pag-uugali

Hindi maitatanggi na malaki ang epekto ng mga natututunan ng mga bata sa magiging ugali nila paglaki. Kung ano ang kanilang mga ugaling nakikita sa kanilang mga magulang, kamag-anak, at kaibigan, ay kanilang gagayahin at dadalhin pag tumanda na sila.

Kaya importante na bigyang-pansin ng mga magulang ang behavior ng bata. Ito ay upang hindi lang masiguradong magiging successful sila paglaki, ngunit upang lumaki silang mabuting mga tao.

Heto ang ilang mga tips upang magawa ito:

  • Turuan silang maging matulungin sa kapwa, at huwag maging makasarili
  • Ituro sa kanila ang halaga ng pakikipagkaibigan, at ang pagkakaroon ng pag-unawa sa kapwa
  • Ipakita sa kanila na mas mabuting maging mabait sa kapwa, kaysa sa saktan o abusuhin ang iba
  • Ilayo sila sa mga agresibong pag-uugali, at ang pisikal na komprontasyon
  • Busugin sila ng pagmamahal, at huwag silang saktan, sigawan, o kaya iparamdam na hindi sila sapat

 

 

Source: NY Times

Basahin: Making sure your child has high EQ can set them up for success!

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner