Allergies at mga kundisyon ng bata

Allergies at mga kundisyon ng bata

Payo at impormasyon tungkol sa mga allergy at kundisyon na may kinalaman sa inyong mga anak.
Tingin mo bang may allergy ang inyong anak? Mga kundisyon ng inyong mga anak upang maunawaan sila at ano ang dapat ninyong gawin kapag naranasan nila ito.