Child

Child

Hatid ng seksyon na ito ang mga kaalaman at iba pang concerns tungkol sa pagbabakuna sa mga bata.
Ano ba ang kailangan mong malaman tungkol sa inyong anak? Hatid namin sa inyo ang ilang mga kaalaman para mas makilala at magabayan pa ng maayos ang inyong anak.
Ano ba ang kailangan mong malaman tungkol sa inyong anak? Hatid namin sa inyo ang ilang mga kaalaman para mas makilala at magabayan pa ng maayos ang inyong anak.