grand mother

grand mother

Ang mga Lola talaga ang tumutulong sa mga magiging ina pa lamang. Sila ang nagbibigay ng mga tips at tumutulong sa pag-aalaga sa bagong silang na sanggol ni mommy. Itatanghal ang mga tips ni lola sa pagpapalaki sa mga newborn baby. Saka paano rin natin masusuklian si Lola sa kanyang mga tulong. Mother's knows best pero Grandmother's knows best din talaga sa pagpapalaki sa mga baby.
Alamin kung bakit ang ating mga lola ang best teacher sa pagiging nanay. Mga bagay na advice ni lola sa pagpapalaki kay baby. Ang seksyon na ito rin ang magbibigay ng mga ideya kung ano ang pwede nating gawin para maipaabot sa mga lola ang ating pasasalamat sa kanilang tulong. Ang mga lola talaga ang may maraming karanasan sa pagpapalaki sa ating mga baby kaya makakatulong talaga sila. Marapat din na mahalin natin sila at mabigyan sila ng tamang pasasalamat
Alamin kung bakit ang ating mga lola ang best teacher sa pagiging nanay. Mga bagay na advice ni lola sa pagpapalaki kay baby. Ang seksyon na ito rin ang magbibigay ng mga ideya kung ano ang pwede nating gawin para maipaabot sa mga lola ang ating pasasalamat sa kanilang tulong. Ang mga lola talaga ang may maraming karanasan sa pagpapalaki sa ating mga baby kaya makakatulong talaga sila. Marapat din na mahalin natin sila at mabigyan sila ng tamang pasasalamat