Matanda

Matanda

Narito ang mga impormasyon tungkol sa iba't-ibang disease o injury na kadalasang nakukuha ng mga matatanda.
Need to know information about diseases and injuries that are most common among adults.
Need to know information about diseases and injuries that are most common among adults.