Mga sakit

Mga sakit

Bukod sa pag-alam ng mga kundisyon at mga sakit na pwedeng makuha ng inyong anak sa bahay nagbibigay kami ng mga paraan para maiwasan at para manage ito.
Ano ba mga sakit na kadalasang mararanasan ni baby? Ano ang mga tips para maiwasan ito at mga gabay kung ano dapat ang gawin kapag naranasan ito baby? Ibibigay namin sa inyo ang mga kaalaman na 'yan sa seksyon na ito.