5 side effects ng abortion sa kalusugan ng babae

5 side effects ng abortion sa kalusugan ng babae

Ano nga ba ang epekto ng aborsyon sa kalusugan ng isang babae? Narito ang 5 side effects na maaaring maidulot ng pagpapalaglag.

Hindi pa legal ang aborsyon sa Pilipinas—ito pa nga ay itinuturing na krimen. Sinumang doktor o midwife ang magsagawa ng aborsyon ay maaaring makulong. Pero marami pa rin ang napupunta sa ganitong sitwasyon dahil pakiramdam nila ay wala nang ibang opsiyon. Kaya naman marami din ang nalalagay sa panganib, lalo’t hindi alam kung ano ang maaaring maging epekto ng aborsyon sa pisikal at emosiyonal na kalagayan nila.

Dahilan ng aborsyon sa Pilipinas

May mga nagsasagawa ng aborsyon para maligtas ang buhay ng inang nagbubuntis na nasa panganib. Ang pagiging ilegal nito ang dahilan kung bakit lalong naging mapanganib at nakamamatay pa nga ang aborsyon sa Pilipinas, lalo na sa higit sa kalahating milyong Filipina na gustong magpa-abort, hindi dahil sa simpleng ayaw nilang mag-anak, kundi dahil sa napakaraming kadahilanang emosiyonal, pisikal at pinansiyal.

Mariing ipinapaalala ng mga doktor kung gaano kaselan ang aborsyon, lalo’t may Iba-ibang pisikal na epekto ito sa bawat babae. Hindi “simpleng solusyon” ito, na pakiwari ng iba. Mahalagang makipag-usap at kumunsulta sa mga espesyalista, health professionals, at doktor na magsasagawa ng aborsyon, para malaman ang mga posibleng epekto nito—pisikal at emosiyonal—sa kalusugan.

Sinumang nagbabalak ng aborsyon ay kailangang mapaliwanagan ng mga panganib at epekto ng aborsyon sa kanilang kalusugan at well-being, at mabigyan ng impormasyon tungkol sa mga tulong na maaari niyang hingin pagkatapos ng procedure, tulad ng gamot at counselling.

Pero dahil nga ito ay ilegal sa Pilipinas, walang access ang mga kababaihan sa ganitong impormasyon. Kapag ang pagbubuntis mo ay delikado, at kailangan talagang alisin ang bata, walang magawa ang ina kundi ilagay ang sarili sa bingit ng panganib at pagpapatuloy ng high-risk pregnancy.

Dalawang pamamaraan ng aborsyon

1. Mayro'ng pinapa-inom ng abortion pill na humaharang sa pregnancy hormones na nagbibigay ng proteksiyon sa embryo. Kaya naman puwede lang ito sa mga unang linggo ng pagbubuntis.

Delikado ito kapag hindi nabantayan at nasubaybayan ng doktor ang kondisyon ng nagbubuntis, at magsimula na ang pagdurugo o pagkalaglag ng embryo. May mga pagkakataon na pagkatapos inumin ang abortion pill, hindi mapigil ang pagdurugo kaya’t nalagay sa panganib ang nagbubuntis.

May statistics din na nagtala na 8 sa 100 pagkakataon, ang RU-486 o abortion pill ay hindi lubusang nalalaglag ang bata, kaya mangangailangan pa ng isa o higit pang operasyon o procedure.

2. Kapag higit na sa ilang linggo ang fetus, kailangan nang buksan ang cervix, na karaniwan ay dapat nakasara para maging ligtas ang sanggol hanggang natural na magbukas ito sa oras ng panganganak. Ang cervix ay nasa likod ng vagina at ito ang bukana ng uterus—ang “bahay” ng fetus.

Ang kailangang procedure ay ang pag-higop ng fetus, paggamit ng forceps para tanggalin ang fetus, at “scraping” ng uterine walls para walang matirang bahagi ng fetus. Makailang beses ang dapat na post-procedure check-up para masigurong wala nang komplikasyon.

Epekto ng aborsyon sa kalusugan

Mula sa karaniwan, tulad ng pananakit ng tiyan, pagkahilo, pagsusuka at diarrhea, hanggang sa mas seryosong komplikasyon, maraming epekto ng aborsyon. Narito ang 5 bagay na posibleng maranasan mula 2 hanggang 4 na linggo pagkatapos ng procedure.

1. Patuloy na pagdurugo, mula spotting hanggang sa maging malakas. Ito ang pinakakaraniwang problema pagkatapos ng isang aborsyon, kasabay ng uterine cramps. Para kasi mapigil ng uterine ang pagdurugo, kailangang ipitin, o daanin sa contraction, para mapilit na sumara ang blood vessels.

Kapag may labis na pagdurugo, maaaring may naiwang piraso ng fetus o placenta sa loob ng uterus, na labis na delikado sa kalagayan ng nagbubuntis. Ito ang tinatawag na incomplete abortion. Madalas, kapag natanggal ang mga natirang piraso, tumitigil ang pagdurugo.

2. Impeksiyon o sepsis, na maaaring makaapekto sa kakayahang magbuntis pang muli. Karaniwang naiimpeksiyon ang uterus, o di kaya ay ang dugo dahil sa mga bacteria galing sa ari o sa puwit, na nakapasok sa bukas na cervix, papunta sa uterus, o kaya ay sa dugo. Dahil na rin ito sa maduming gamit o medical tools, o sa hindi steril na kapaligiran o klinika.

Sintomas ng impeksiyon ay ang mabahong vaginal discharge. Nakamamatay din ang sepsis. Kung niresetahan ng doktor ng antibiotics, importanteng inumin ito ayon sa direksiyon para makaiwas sa impeksiyon.

3. Permanenteng damage sa cervix at pagkasugat ng uterine lining at uterus. Dahil nga sa maselang procedure, may posibilidad na masugatan ang cervix at uterus—at maging permanente ang pagkasira nito. Patuloy ang paglabas ng dugo sa ari kapag napunit ang cervix, dala ng pagkaskas ng instrumento o pilit na pagbuka nito habang ginagawa ang aborsyon. Kailangan itong tahiin para mapigil ang pagdurugo.

Kapag hindi naagapan, maaaring hindi na magsara nang maayos ang cervix, at hindi na posible ang pagbubuntis pang muli, o di kaya ay maging sanhi ng palaging pagkalaglag ng bata (miscarriage) o kaya ay pagiging premature nito.

Kapag naman nasugatan o nagasgas ang uterine wall o uterus, posibleng mahirapan na ang implantation ng fertilized egg dito. Kapag malala ang pagkakasugat, maaaring maging dahilan ito ng pagtanggal ng uterus (o hysterectomy).

4. Ectopic pregnancies. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang panganib ng pagkakaron ng ectopic pregnancy o implantation ng fertilized egg sa labas ng uterus ay mas mataas ng 30% sa mga kababaihang nagkaron na ng isa man lang na aborsyon. Ang pagkakaro'n ng ectopic pregnancy ay nagiging sanihi ng pagkabaog o hindi na pagbubuntis pang muli.

5. Kamatayan. May mga kababaihang hindi nakakaiwas sa pinakamalalang epekto ng aborsyon—ang pagkasawi.

Kapag nakaramdam ng mas malalang mga sintomas, tulad ng mga sumusunod, dapat nang magpadala sa ospital at magpatingin sa doktor:

  • Labis na pananakit ng abdomen at likod, na hindi ka na makatayo o makaupo ng maayos
  • Labis na pagdurugo, na mas malakas kaysa sa karaniwang menstrual period. Hindi na kaya ng uterus na pigilin ang maisara ang blood vessels, kaya tuloy ang pagdurugo. Maaaring malalang kaso ng incomplete abortion ito.
  • Vaginal discharge na may mabahong amoy
  • Lagnat na higit sa 37.8°C
  • Patuloy na sintomas ng pagbubuntis

May mga pagkakataon na aborsyon ang procedure na ginagawa, dahil lingid sa kaalaman ng doktor na ectopic pregnancy pala ang kondisyon, o di kaya ay nalaglag na ang bata, o patay na ito sa loob ng sinapupunan—kaya lalong nalagay sa panganib ang nagbubuntis.

Epektong emosiyonal at psychological

Dahil mas madaling makita ang mga pisikal na epekto, nakakaligtaan minsan ang mga epektong emosiyonal at psychological.

Iba iba rin ang epekto ng aborsyon sa bawat tao, pagdating sa nararamdaman nila. May mga patuloy na nagi-guilty, may mga nato-trauma, may mga nalululong sa depresyon. Pero mayro'n ding matatag at hindi naaapektuhan. May mga nakakaraos at nakakapagpatuloy ng walang trauma, pero mayrong nalulugmok din.

Ayon sa mga pagsasaliksik, ang mga kababaihang mayro'n nang history ng depresyon bago pa magbuntis, ay mas malaki ang tyansa na malugmok nang tuluyan pagkatapos ng aborsyon.

May mga nagkakaron ng self-destructive tendencies, at natutuloy sa pagpapakamatay. Tinatawag itong Post Abortion Syndrome (PAS), na isang uri ng post-traumatic stress reactions (PTSD). Hindi sila nakakapagpatuloy na mamuhay ng normal at masaya, dahil hirap na malagpasan at makalimutan ang pangyayari.

Madalas ay makakaramdam ng denial, o hindi matanggap ang nangyari, pagkamanhid, o hindi na nagpapakita ng anumang emosiyon o reaksiyon, labis na “guilt”, labis na kahihiyan, hindi maalis-alis na lungkot, o di kaya naman ay labis na galit. May mga gustung-gusto naamang magkaanak muli, o di kaya ay umiiwas na makisalamuha sa mga nagbubuntis.

Nariyan din ang madalas na pagkabangungot, pag-iyak, sexual disfunction, at pati nga eating disorders. May mga nalululong din sa alak at drugs.

Alinman sa mga ito ang maranasan, mahalagang humingi ng tulong sa mga propesiyonal at espesyalista para mabigyan ng tamang lunas.

May mga panganib na na bihira lamang nangyayari, pero marami pa rin ang nakakaranas nito. Importanteng maintindihan na ito ang mga panganib, para makapag-desisyon nang may sapat na kaalaman sa posibleng kahihinatnan at epekto ng aborsyon.

 

SOURCES:

MedlinePlus [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); [updated 2006 Feb 24]. Abortion; [updated 2006 Feb 21; reviewed 2006 Feb 21; cited 2006 Feb 24].

Current Obstetric & Gynecologic Diagnosis & Treatment-Ninth Ed. DeCherney, Alan H., et al, Ch. 33.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/abortion.html

1990 Elliot Institute Brochure, David C. Reardon

 

Basahin: Iwasan ang 5 gamot na ito na maaaring magpalaglag ng baby

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner