Lindol safety: 10 tips na dapat gawin para sa bawat edad ng bata

Lindol safety: 10 tips na dapat gawin para sa bawat edad ng bata

Ang lindol, di tulad ng ibang natural na kalamidad, ay biglaang nangyayari. Kailangan ay manatiling palaging handa sa lindol. Kailangan i-ayon ang paghahanda sa lindol sa edad ng kasamang bata. Ito ang ilang tips para sa bawat edad ng bata.

Para sa mga sanggol at toddlers (0-2)

Para sa mga bata na may edad 2 taon pababa, kailangan siguraduhin ang kaligtasan ng kapaligiran nila.

  1. Ilayo ang mga crib sa mga bintana at mga istante na maaaring tumumba o mahulugan ng gamit.
  2. Maghanda ng mga gamit ng bata na maaaring tumagal nang 3 araw. Kasama dito ang mga gatas, tubig, bote, pagkain, damit, diapers, pamunas at mga gamot. Ilagay ito sa emergency kit na madaling makukuha kahit nagmamadali. Maglagay ng extra emergency kit sa sasakyan.
  3. Magtabi ng stroller, kumot o crib kung kakailanganin i-evacuate ang mga sanggol.
  4. Takpan ang mga kanto ng crib upang maproteksyunan ang mga sanggol sa pag-alog.
  5. Siguraduhin na hindi bubukas pati ang mga cabinet na hindi abot ng mga bata upang hindi sila mahulugan ng mga gamit dito.

Para sa mga bata (3-pataas)

Para sa may mga batang may edad 3 taong gulang pataas, masmadali nang maintindihan ng mga ito ang sakuna at ang kakailanganin na paghahanda sa lindol. Isama ang mga bata sa paghahanda at pagpla-plano para sa mga kalamidad.

  1. Ipakita sa mga bata ang mga pinaka-ligtas na lugar sa bawat kwarto kung sakaling magka-lindol. Ipakita rin ang posibleng daanan palabas ng gusali kung kakailanganin.
  2. Gumamit ng mga matitibay na mesa at ipakita sa bata kung paano sumilong sa mga ito kapag may lindol.
  3. Ituro sa mga bata kung ano ang kailangan nilang gawin nasaan man sila.
  4. Gumawa ng emergency cards para sa mga bata na nakalagay ang panggalan at contact number ng mga magulang. Siguraduhin na tama ang mga impormasyon dito.
  5. Kahit hindi pinapayagan ang mga bata magsara ng mga gas, kailangan alam nila ang amoy nito. Ituro sa mga bata na sabihan ang matatanda kung maamoy nila ito matapos ang lindol.

 

Malaki ang maitutulong ng pag-sama sa mga bata sa paghahanda sa lindol. Magiging pamilyar sila sa mga kailangan gawin at maeensayo ang kaalaman nila sa oras ng sakuna. Ugaliin na gawin ang pageensayong ito kada 6 na buwan. Ang paghahandang ito ang maaaring magligtas sa kanila sa di inaaasahang kalamidad.

 

Source: Carson.org

Basahin: 7 bagay na dapat gawin ng mga bata pag mayroong lindol

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner