Paano nga ba gamitin ang Calendar Method?

Paano nga ba gamitin ang Calendar Method?

Narito ang gabay para sa mga kababaihan na ayaw gumamit ng ibang contraceptives. Ito ang natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya para sa inyo.

Paano gamitin ang calendar method? Ang paggamit ng kalendaryo, ika nga, ang natural na pamamaraan upang maiwasan ang pagbubuntis, o di kaya’y makapagplano ng pagbubuntis sa tamang tiyempo. Para ito sa mga kababaihan o mag-asawa na nagpaplano ng pamilya, ngunit ayaw gumamit ng birth control pills, condom, o iba pang contraceptives.

Sa kabilang banda, nakakatulong din ito sa mag-asawa upang makita kung kailan maaaring magtalik, nang may mas mataaas na posibilidad para mabuntis.

Maraming Pilipino na ang aminadong mahalaga ang masusing pagpaplano ng pamilya, upang maiwasan ang kahirapan at mabigyan nang maayos na buhay ang mga anak.

Ano ang calendar method?

Calendar-based method, na kilala rin sa tawag na rhythm method, ay ang pag-estima ng fertility ng isang babae, base sa menstrual cycle nito.

Sa pamamaraan na ito, inaalam kung kailan fertile ang babae at kung kailan hindi, at dito pinapayo ang pagtatalik. Sa pagbilang kasi ng mga araw na pagitan ng menstruation, malalaman kung kailan ang obulasyon o ovulation ng babae, kung saan ang itlog na galing sa obaryo ay maglalakbay papunta sa fallopian tube.

Dito makakatagpo ng itlog ang sperm ng lalaki, upang maging isa at bumuo ng fetus. Kapag ang babae ay nag-oovulate, pinakafertile ito at dapat iwasan ang pakikipagtalik o sex sa mga araw na ito. Kung nagnanais mabuntis, ito ang panahon kung kailan dapat nagtatalik.

Subalit ang calendar method ay nangangailangan ng maingat at metikulosong pagunawa sa ovulation cycle dahil dito nakasalalay ang pagiging epektibo ng pamamaraang ito.

Paano gamitin ang calendar method?

Ang kalendaryo at pagbibilang ng mga araw ng menstrual cycle ng isang babae ang susi sa pamamaraan na ito. Sinusubaybayan ang haba ng pagreregla sa loob ng nagdaang 6 hanggan 12 buwan, at kinukuha ang karaniwan o average na haba ng araw bago ang susunod na mensturation.

Markahan sa kalendaryo ang lahat ng araw ng menstruation o buwanang dalaw, sa loob ng 6 na buwan. Dito mo makikita kung ilang araw ang karaniwang pagitan ng iyong cycle. Ito ay para sa mga kababaihang may regular na dalaw o menstruation cycle.

6 Doctor Recommended Strategies for Getting Pregnant Other Than IVF

Ang ovulation ay nagyayari ng isang beses lamand sa isang buwan, kadalasan ay 12 hanggang 16 araw matapos ang regla. Kapag ang itlog ay lumabas na ng obaryo, ang buhay nito ay maaaring 24 hanggang 48 oras lamang.

Ang sperm o semilya naman ng lalaki ay maaaring mabuhay ng matagal sa katawan ng babae, hanggang sa ika-limang araw matapos itong mailabas ng lalaki sa pagtatalik.

Samakatuwid, ang babae ay fertile o maaaring mabuntis kapag siya ay nasa ika-5 araw bago ang ovulation, sa mismong araw ng ovulation, at sa ika-12 hanggang ika-24 oras pakatapos ng ovulation.

Kung ang buwanang dalaw ay kada 28 araw, bilangin ang unang sampung araw ng menstruation: ito ay ang “safe period” dahil hindi fertile ang babae.

Ang sumunod na 8 araw ay hindi “safe” para sa mga ayaw mabuntis, dahil ito ang FERTILE period. Dapat iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik sa mga araw na ito.

Ang sumunod na 10 araw, o pang 19 na araw mula sa unang araw ng menstruation sa buwan na iyon ay “safe” nang muli, at hindi fertile ang babae.

Narito pa ang isang paraan para magbilang:

Pagkatapos malaman o esitmahin ang panahon na fertile ang babae, ibawas ang 18 mula sa pinakamaikling pagitan ng siklo o mesntrual cycle. Ito ang estimadong unang araw ng fertility.

Ibawas ang 11 araw mula sa pinakamatagal o mahabang panahon ng siklo. Ito ang estimadong huling araw ng fertility.

Huwag makipagtalik sa panahong ito kung ayaw mabuntis.
May mga gumagamit ng condom o para mas lumiit ang posibilidad ng pagbubuntis sa panahong fertile ang babae.

May gumagamit din ng withdrawal o spermicides, ngunit hindi ito gaanong ke-epektibo.

Patuloy na maglista ng menstrual cycle, at ang pinakabagong tala ang sundin.

New Research Shows Fertility Treatment is More Effective Than Ever

photo: dreamstime

Ayon sa mga dalubahasa, kung ang iyong siklo ay nasa pagitan ng 26 hanggang 32 araw, ang panahon na ikaw ay fertile ay maaaring nasa pagitan ng ika-8 hanggang ika-19 na araw.

Halimbawa:

Kung ang pinakamaikli ay 27 araw, sa loob ng 6 na buwan: 27 – 18 = 9. Maaaring makipagtalik ng ligtas sa ika-9 na araw, kung ang unang araw ng menstruation ay ang unang araw.
Kung ang pinakamahaba ay 31 araw: 31 – 11 = 20.

Maaari siyang makipagtalik ng ligtas sa ika-21 araw, kung ang unang araw ng menstruation ay ang unang araw. IWASANG makipagtalik mula ika-9 na araw hanggang ika-20 araw ng siklo.

Kung iiwasan ang pakikipagtalik kung alam ng babae na siya ay fertile, maiiwasan ang pagbubuntis. Dapat mabilang ang mga araw upang masiguro na wala nang buhay na mga semilya sa katawan ng babae sa panahon na siya ay nag-oovulate upang maiwasan ang pagbubuntis.

Ano ang advantage o pakinabang ng calendar method?

Subok at napatunayan na ang pamamaraan na ito. Higit sa lahat, libre ito, kaya’t pabor ang nakararami lalo na’t may sinusundan budget ang mag-asawa o pamilya. Wala itong side effect sapagkat natural ito at walang iniinom o ineksiyon na karaniwang nakakaapekto sa kalusugan o sistema ng isang babae.

May disadvantage din ang calendar method

Kung ang mesntrual cycle ay hindi regular, malaki ang posibilidad na hindi ito maging epektibong paraan ng pag-iwas sa pagbubuntis. Delikado din ito para sa mga magmenopause na.

Ang pinakaimportanteng disadvantage ay ang posibilidad na magkaroon ng sexually transmitted disease dahil walang prtoeksiyong ginagamit kapag nagtatalik.

Dahil na din sa sa kawalan ng sapat na kaalaman at pagpipigil sa sarili, mahigit sa 20 kababaihan ang nabubuntis sa bawat 100 Pilipino na gumagamit ng pamamaraang ito.

Kung ang iyong dalaw ay hindi masyadong maaasahan o kaya’y mas maiksi sa 26 araw o mas mahaba sa 32 araw, huwag kang gagamit ng paraang ito.

Mas makabubuting magtanong sa doktor o sa pinaka malapit na health center bago ka magdesisyon ng anumang pamamaraan na gagamitin para makaiwas sa pagbubuntis.

Ang pag-unawa sa iyong fertility ay nangangailangan ng pagsusumikap at oras. Kailangang magtulungan ang mag-asawa sa mga proseso ng pamamaraan na ito upang maging matagumpay.

Ang mga impormasyon sa taas ay mga gabay lamang at hindi pwedeng maging gawing pamalit sa tugon ng inyong mga doktor.

Mas mabuting kumunsulta sa mga doktor o heatlh centers sa inyong lugar upang mas lalong malaman at maintindihan kung ano ang calendar method para sa mabisa at epektibong family planning.

sources: K4Health-Family Planning Handbook

READ: 51 contraceptives declared ‘safe and non-abortifacient’ by FDA, say reports

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner