Bakit mabilis ang pulso ng isang buntis?

lead image

May iba't ibang mga pagbabago sa katawan ang mararamdaman ng isang nagdadalangtao. Kabilang sa mga pagbabagong ito ang pagbilis ng pulso ng isang buntis. | Photo by rawpixel on Unsplash