Sipit-sipitan: Kahulugan at kahalagahan sa pagbubuntis ng ina

Sipit-sipitan: Kahulugan at kahalagahan sa pagbubuntis ng ina

Narito ang mahahalagang impormasyong dapat ninyong malaman tungkol sa sipit-sipitan at kahalagahan nito lalo na sa mga nagbubuntis.

Ilan sa mga susing pagkakaiba ng babae at lalaki sa isa’t isa ang pagkakaroon ng mga magkaibang organong bumubuo ng ilang sistema nito, tulad ng reproductive at muscular. Hindi tulad ng mga lalaki, taglay ng mga babae ang mahahalagang organo sa katawang may pangunahing papel na ihanda ang katawan nito sa darating na panahon ng pagdadalang-tao. At ang tawag dito ay ang sipit-sipitan.

Kabilang sa mga organong ito ang mga obaryo, lagusang-itlog o fallopian tube, matris o uterus, ari ng babae o vagina, bulba (vulva), mammary glands, at mga suso. Nariyan din ang partikular na pagkakaroon ng sipit-sipitan ng mga babae, na wala sa mga lalaki, dahil sa partikular na gamit nito para sa maayos na functioning ng katawan ng isang babae, lalo na sa panahong nagbubuntis ito.

Ano ang sipit-sipitan?

Kilala rin sa tawag na “leeg ng bahay-bata” o cervix sa Ingles, ang sipit-sipitan ay ang panlabas na dulo ng matris o bahay-bata na nahahawig ang hugis sa leeg ng tao.  Matatagpuan ito sa pang-ibabang bahagi ng bahay-bata, makipot, at nakaugnay sa pang-itaas na dulo ng ari ng babae.

Mayroon itong dalawang pangunahing bahagi:

  • Ectocervix – na maaaring masipat na umbok mula sa pang-itaas na dulong bahagi ng ari ng babae sa pamamagitan ng gynecologic na pagsusuri;
  • Endocervix – tinatawag ding endocervical canal, na lagusang nagdurugtong sa pangkabuoang bahagi nito patungo sa matris ng babae; at
  • Transformation zone – na tagpuang bahagi ng ectocervix at endocervix.

Tuwing buwanang regla, bumubuka nang bahagyang-bahagya ang sipit-sipitan upang magbigay-daan sa dugong dumaloy paibaba hanggang palabas ng ari ng bababe. Kapag ganitong panahon din naaapektuhan ang nililikhang cervical mucus ng sipit-sipitan. Depende sa katangian ng nalikhang cervical mucus, maaaari itong makatulong sa pagpapadali o pagpigil sa pagbubuntis ng babae kung panahon ng fertility.

Ano-ano ang ginagampanang papel ng sipit-sipitan lalo na sa pagbubuntis ng babae?

Isa sa mga pangunahing papel na ginagampanan ng sipit-sipitan sa pagbubuntis ng babae ang pagpapanatili nitong nakakapit ang bata sa matris ng ina. Para magawa ng sipit-sipitan ito, kailangan niyang labanan ang iba’t ibang uri ng puwersang nagmumula sa matris, kabilang na ang padagdag nang padagdag na timbang ng sanggol sa loob, ang pagdami ng amniotic fluid na ikinabibigat naman ng amniotic sac, at ang passive pressure na dulot naman ng uterine wall o pader ng matris.

Bukod pa rito, nagsisilbing proteksyon ng sanggol ang sipit-sipitan laban sa mga mikrobyong pumapasok katawan ng babae sa pamamagitan ng ari nito. Dahilan upang maiiwas mula sa iba’t ibang uri ng impeksyon ang sanggol.

Habang lumalaon ng pagbubuntis ng babae, lumalambot ang sipit-sipitan, umiikli, at unti-unting bumubuka. Ang pagbuka nito ay bahagi ng paghahanda ng katawan para sa paglabas ng sanggol mula sa sinapupunan. Sapagkat ito ang unang lagusang daraanan ng ulo ng sanggol (para sa inaasahan at normal na posisyon), kailangang tumugma ang laki o lawak ng buka nito sa sukat ng ulo ng sanggol para sa maayos na panganganak.

Matapos ang panganganak ng ina, inaasahan namang babalik din sa dati ang pagbalik sa dating hugis, laki, at hitsura ng sipit-sipitan.

Batay sa mga pag-aaral, malaki ang tiyansa ng preterm birth para sa mga inang mayroong mahina o mabuay na sipit-sipitan. Tinatawag na preterm birth kung ang kaso ng panganganak ay nangyayari nang tatlong linggo bago ang inaasahang takdang panahon ng panganganak.

Ano-anong sakit ang may kaugnayan sa hindi malusog na sipit-sipitan?

Maraming uri ng sakit o kondisyong medikal ang maaaring makaapekto sa sipit-sipitan ng babae, na nakukuha mula sa mga injury at impeksyong madalas ay gawa ng pagbubuntis at panganganak, selyulang kanser, genital warts, at iba pang uri ng sakit na nakukuha mula sa pakikipagtalik sa taong apektado na rin ng sakit.

  • Cervical incompetence

Ito ang maagang pagbuka ng sipit-sipitan sa panahong nagbubuntis ang babae, na maaaring humantong sa premature na panganganak. Ilang maaaring sanhi nito ay namana, history ng preterm birth, o dati nang pagsailalim sa operasyong kaugnay ang sipit-sipitan.

  • Cervicitis o pelvic inflammatory disease (PID)

Ito ang pamamaga ng sipit-sipitan, na karaniwang dulot ng impeksyon. Ang chlamydia, gonorrhea, at herpes ang ilan sa mga impeksyong nagiging sanhi nito, na pare-parehong nakukuha sa pakikipagtalik sa taong infected. Maaari itong kumalat at makapinsala sa matris at fallopian tubes, at makapagdulot ng kahirapan sa pagbubuntis ng babae.

  • Cervical dysplasia o cervical intraephithelial neoplasia (CIN)

Maaari itong makita o matuklasan sa pamamagitan ng Pap smear. Sa kasong ito, nagkakaroon ng mga abnormal na selyula sa sipit-sipitan na malaki ang potensyal na maging cancer cells at humantong sa cervical cancer.

  • Cervical cancer

Karaniwan sa kaso nito ay sanhi ng impeksyong dala ng human papillomavirus (HPV). Maaari itong iwasan sa pamamagitan ng regular na pagpapasuring Pap smear sa inyong ob-gyn.

  • Cervical polyps

Ito ang pagtubo ng mga tisyu sa paligid ng sipit-sipitan na nakapagdudulot ng iregular at malakas na pagreregla at pabalik-balik na impeksyon sa babae.

  • Human papillomavirus (HPV)

Ito ay pangkat ng iba’t ibang uri ng virus, kabilang ang mga virus na nagiging sanhi ng cervical cancer. Para naman sa mga hindi gaanong mapanganib na uri ng virus, nagdudulot lamang ang mga ito ng warts sa sipit-sipitan at ari ng babae.

Tiyak na alam na natin ngayong kung gaano kahalagang mapanatili ng mga babaeng malusog ang sipit-sipitan. Ang regular na pagpapasuri sa ob-gyn, buntis man ang isang babae o hindi, at pagsailalim sa Pap test ay malaking tulong para matiyak na nasa normal na kalagayan ang sipit-sipitan. Isa lamang ang Pap smear o test sa maraming uri ng pagsusuring may kinalaman sa sipit-sipitan. Kung mapananatili naman itong malusog, walang dapat ipag-alalang sumailalim sa iba pang mga uri ng eksaminasyon.

Sources: WebMD, verywellhealth

Also read: Mga mahalagang kaalaman tungkol sa Cephalopelvic disproportion

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner