Tag - wala-naman-itong-kinalaman-sa-kabuuang-kalusugan-ng-isang-bata-talaga-lang-lumalabas-ito-lalo-kapag-tag-init-masakit