Ultimate guide sa pag-track ng development ng iyong baby

Ultimate guide sa pag-track ng development ng iyong baby

Sa paggamit ng theAsianparent baby tracker, madali mo nang masusundan ang development milestones, nutritional requirements at skilss ng iyong anak base sa kaniyang edad.

Congratulations sa panibagong miyembro ng inyong pamilya! Siguradong ang iyong puso ay punong-puno ng pagmamahal at ang inyong tahanan ay puno ng kasiyahan, at lambingan.

Maaaring nakapag-adjust ka na sa iyong little one, at binabantayan ang kaniyang development gamit ang iyong paboritong baby tracking app upang matulungan ka para sa breastfeeding patterns, sleep schedules, at diaper changing cycles.

Mababasa sa artikulong ito:

 • theAsianparent App at ano ang mga kailangan mong malaman tungkol rito
 • Ang Baby Tracker sa theAsianparent app
 • Gabay sa paggamit ng  theAsianparent app Baby tracker

Sa totoo lamang ang pagkilala sa iyong little one ay sa gitna ng gulo at chaos sa loob ng inyong tahanan.

Kayo man ay first-time parent o sasalubingin ang inyong pangalawang anak, maganda pa rin ang benepisyo ng suporta para sa inyong new addition sa pamilya. Hindi lamang namin tinutukoy ang suporta mula sa inyong pamilya o kaibigan. Subalit ang isang komunidad ng mga magulang sa isang single platform – theAsianparent baby tracker.

Sa isang click lang maaari ka nang makipag-connect sa isang community of parents at mga ekspert na masusuportahan at magagabayan ka sa iyong parenting journey. Katulad na lamang theAsianparent pregnancy tracker.

Ano ang theAsianparent app Baby Tracker?

theasianparent app

Image courtesy: theAsianparent App (iOS + Android)

Sa iyong transition mula pregnancy patungong parenthood kinakailangan mo ng isang single platform upang matulungan kang malaman ang mga mahahalagang impormasyon patungkol sa kalusugan at well-being ng lumalaki mong anak.

Maski ang mga physical development, cognitive development, social at emotional development, nutrition, tummy time o motor skills, at iba pa. Dito ka tutulungan ng theAsianparent Baby Tracker.

Kilala ito sa paboritong baby tracking app ng mga magulang globally. Sapagkat narito na ang lahat ng iyong kinakailangan sa iisang app.

Narito ang ilang mga key features nito:

 • Sa pamamagitan ng theAsianparent app, maaari niyong ma-track ang paglaki ng inyong baby araw-araw hanggang sa edad na 6-na taong gulang.
 • Katulad lamang ng pregnancy tracker, maaari niyong ma-track ang kaniyang paglaki at mga mahahalagang milestones na kailangan mong abangan.
 • Ang baby tracker ay gagabayan kayo sa maraming aspeto ng paglaki ng iyong anak. Katulad na lamang ng speech, physical, cognitive at social development.

Ang community bonding at support ay isa sa mga highlight feature ng theAsianparent baby tacker. Dito, ay mayroong welcoming community ng mga experienced parents at child health professional na matutulungan at masusuportahan ka sa pagpapalaki sa iyong anak.

 • Kung mayroon kang mga tanong o naghahanap ka ng mga tips para sa pagpapalaki sa iyong anak. Maaari ka ring makipag-interact sa iba pang mga mommy at daddy sa app. Maaari ka ring makahingi ng advice sa baby care at maaari ka ring magbahagi ng iyong personal na karanasan.

Aabot 60,000 na magulang ang gumagamit ng baby tracker araw-araw. Kaya naman sumali ka na rin at ibahagi ang special milestones ng iyong baby sa iba pang parents.

BASAHIN:

How to use the Kick Counter on theAsianparent App

REAL STORIES: Pregnancy journey katuwang ang theAsianparent Philippines app

Why theAsianparent app is the ONLY pregnancy and parenting app you need!

Paano gamitin ang Baby Tracker? Isang madaling gabay para sa mga new parents

theasianparent app

Image courtesy: theAsianparent App (iOS + Android)

Madali lamang gamiting ang aming baby tracker!

Sa pamamagitan ng theAsianparent app, maaari mo nang ma-access ang baby tracker. Narito ang paraan upang ma-set up ang iyong favorite baby tracker app at ang profile ng iyong baby.

 • Pumunta sa iyong profile. Buksan ang tracker dropdown menu na nasa iyong screen at i-click ang “Add kid’s profile’.
 • Dito maaari mong ilagay ang mga birth details ng iyong baby at i-customize ang iyong tracker base sa edad ng iyong baby.
 • Pagkatapos mong i-upload ang mga mahahalagang impormasyon, i-click ang save!

Maaari mo nang ma-track ang day-by-day growth ng iyong baby!

Kapag na-set up na ang iyong baby tracker, maaari ka pa rin magbahagi ng iyong mga post at photo ng safe at private network. Katulad na lamang ng mga na-achieve na milestones o skills ng iyong anak.

Sa pamamagitan ng tracker na ito, maaari mong ma-access ang mga expert-advice at community recommendation. Kaya naman ibabahagi rin namin sa inyo ang ilang pang mga key features.

 

5 Key Baby Tracker Features

theasianparent app

Image courtesy: theAsianparent App (iOS + Android)

 • Nutrition guide upang sure na healthy at strong si baby.
 • List ng mga mastered, emerging at advanced skill na kayang gawin ng iyong baby.
 • Isang age-by-age guide sa physical, cognitive, socio-emotional, at speech development ng iyong baby.
 • Mga artikulo na punong-puno ng tips at kaalaman base sa isang up-to-date research na makakatulong sa iyong pagpapalaki sa iyong anak.
 • Mayroon ding mga product recommendation sa iyong baby base sa kaniyang edad.

Bakit gustong-gusto ng mga magulang ang theAsianparent Baby Tracking App at magugustuhan mo rin ito!

Bilang bagong magulang, marami ka talagang tanong kung paano palakihin at alagaan ang iyong baby. Napapaisip ka rin siguro kung ang mga development niya’y akma sa kaniyang edad.

Tandaan na ang lahat ng bata ay unique subalit may mga pagkakataon na kailangan mo ring i-confirm kung okay lang ba ang iyong baby. Kaya naman gustong-gusto ng mga magulang ang theAsianparent baby tracker.

Hindi lamang kayo makakapag-interact sa isang supportive community at tignan ang iyong mga early parenting experience. Maaari mo rin madaling maunawaan kapag ang development ng iyong anak ay naapektuhan at gaano kabuti ang development ng physical, cognitive, socio-emotional at speech skills ng iyong anak. (Kung nag-aalala ka sa development ng iyong anak, mas mainam pa rin magpakonsulta sa isang doktor.)

Tignan niyo rin ang mga revelant article at handy nutritional guide.

Sa kabuuan, ang baby tracker ay isang helpful platform upang magabayan ang iyong baby sa kaniyang developmental stages. Gayundin, upang ma-track ang kaniyang mga milestones at skills achievement.

Dagdag pa riyan, hindi lamang kayo nakakakuha ng advice sa ibang parents kundi makakapagbigay rin kayo ng advices at makakapagbahagi ng iyong sariling karanasan sa iba.

Para sa pagpapalaki ng malakas, matalino at mabait na bata!

 

Para ma-download ang theAsianparent app:

iOS: Click here

Android: Click here

 

Translated with permission from theAsianparent Singapore

Translated in Filipino by Marhiel Garrote

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!