Matanda

Matanda

Narito ang mga impormasyon tungkol sa iba't-ibang disease o injury na kadalasang nakukuha ng mga matatanda.
Need to know information about diseases and injuries that are most common among adults.