Project Sidekicks

Project Sidekicks

Noong 2015, mayroong 105,000 stillbirths sa Indonesia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam. Araw-araw, 287 na pamilya sa mga bansang ito ang nakararanas ng stillbirth. Puwedeng maiwasan na mangyari ito. Kaya naman dito sa theAsianparent, inilunsad namin ang Project Sidekicks. Layunin namin na mabawasan ang stillbirth sa SEA sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa benepisyo ng pagtulog sa kaliwa kapag buntis, pagbibilang ng sipa ni baby, at pagkakaroon ng matibay na support system para sa mga magulang na nakaranas ng pregnancy loss.
Mga kailangang malaman ng isang babaeng magiging nanay. Hatid ng seksyon na ito ang mga tips kung paano at ano ang mga dapat paghandaan ng isang first-time mother. Narito rin ang ilang mga tips kung paano mas magiging madali ang inyong pagbubuntis at pagiging nanay sa inyong mga anak.
Mga kailangang malaman ng isang babaeng magiging nanay. Hatid ng seksyon na ito ang mga tips kung paano at ano ang mga dapat paghandaan ng isang first-time mother. Narito rin ang ilang mga tips kung paano mas magiging madali ang inyong pagbubuntis at pagiging nanay sa inyong mga anak.