Lola

Lola

Ang mga Lola talaga ang tumutulong sa mga magiging ina pa lamang. Sila ang nagbibigay ng mga tips at tumutulong sa pag-aalaga sa bagong silang na sanggol. Mother's knows best pero Grandmother's knows best din talaga sa pagpapalaki sa mga baby.
Alamin kung bakit ang ating mga lola ang best teacher sa pagiging nanay. Ang seksyon na ito rin ang magbibigay ng mga ideya kung ano ang puwede nating gawin para maipaabot sa mga lola ang ating pasasalamat sa kanilang tulong. Ang mga lola talaga ang may maraming karanasan sa pagpapalaki sa ating mga baby kaya makakatulong talaga sila. Marapat din na mahalin natin sila at mabigyan sila ng tamang pasasalamat.
Alamin kung bakit ang ating mga lola ang best teacher sa pagiging nanay. Ang seksyon na ito rin ang magbibigay ng mga ideya kung ano ang puwede nating gawin para maipaabot sa mga lola ang ating pasasalamat sa kanilang tulong. Ang mga lola talaga ang may maraming karanasan sa pagpapalaki sa ating mga baby kaya makakatulong talaga sila. Marapat din na mahalin natin sila at mabigyan sila ng tamang pasasalamat.