Open Letters

Open Letters

Narito ang mga open letter ng ating moms and dad tungkol sa kanilang naging karanasan sa buhay, parenting at pag-ibig.
Basahin ang mga open letter mula sa ating moms and dads tungkol sa kanilang karanasan tungkol sa buhay, marriage at parenting.