Tingin mo bang may allergy ang inyong anak? Mga kundisyon ng inyong mga anak upang maunawaan sila at ano ang dapat ninyong gawin kapag naranasan nila ito.