First Aid

First Aid

Mahalagang first aid tips na kailangang malaman ni Nanay at Tatay.
Ano ba ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng first aid kit? Mga kaalaman sa kung paano ang gagawin sa pag-first aid sa inyong pamilya kapag emergency.
Ano ba ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng first aid kit? Mga kaalaman sa kung paano ang gagawin sa pag-first aid sa inyong pamilya kapag emergency.