Ano ba ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng first aid kit? Mga kaalaman sa kung paano ang gagawin sa pag-first aid sa inyong pamilya kapag emergency.