Okasyon ng pamilya

Okasyon ng pamilya

Mga dapat mong malaman tungkol sa baptisms, birthdays, anniversaries at family ocassions.
Narito ang mga article tungkol sa baptism, anniversaries at lahat ng okasyong pang-pamilya.