Pre-teen at Teen (10 na taon pataas)

Alamin kung paano palalakasin ang bond niyo ni baby habang siya ay lumalaki. Paano magdeal sa school issues, mga kaibiga, at iba pang pangyayare sa teenage years niya.

Pre-teen at Teen