Panubigan ng buntis: Paano malaman kung may tagas ang iyong amniotic fluid?

Panubigan ng buntis: Paano malaman kung may tagas ang iyong amniotic fluid?

Puwedeng makasama sa iyo at sa baby ang pagtulo ng amniotic fluid bago ka pa manganak. Alamin kung ano ang sintomas ng pagtulo ng panubigan ng buntis.

Paano nga ba malalaman kung nag leak ang panubigan?

Umaabot sa halos isang litro ang amniotic fluid sa panubigan ng buntis bago ito magsimulang mabawasan. Ang amniotic fluid ang nagpoprotekta sa iyong baby habang lumalaki ito sa loob ng iyong bahay-bata.

Mahalaga ang amniotic fluid, na naglalaman ng hormones, immune system cells, sustansya, at ihi ng iyong baby.

Mababasa sa artikulong ito ang:

 • Ano ang normal na dami ng amniotic fluid sa panubigan ng buntis?
 • Paano malalaman kung nag leak ang panubigan
 • Risk factors ng pagtulo ng panubigan ng buntis

Panubigan ng buntis: Paano malaman kung may tagas ang iyong amniotic fluid?

Matapos ang ika-36 na linggo ng pagbubuntis, ang iyong fluid levels ay nababawasan habang naghahanda ang iyong katawan sa iyong panganganak.

Sa iyong ultrasound bago manganak, magbibigay ng taya ang doktor kung gaano karami ang amniotic fluid sa panubigan ng buntis. Sa panahong ito, posible nang magsimulang tumulo ito.

Kung labis na ang dami ng tumutulong amniotic fluid, ito ay tinatawag na oligohydramnios. Maaari ring bumuhos ang tubig kung pumutok na ang amniotic sac o panubigan.

Maaaring mahirap masabi kung tumutulo ang iyong panubigan.

paano malalaman kung nag leak ang panubigan

Paano malalaman kung nag leak ang panubigan? | Image from Dreamstime

Ano ang normal na dami ng amniotic fluid sa panubigan ng buntis?

Dumarami ang amniotic fluid sa iyong panubigan habang tumatagal ang iyong pagbubuntis. Pinakamarami ito bandang ika-36 linggo. Pagkatapos nito, unti-unti na itong mababawasan.

Ang fluid levels sa loob ng iyong pagbubuntis ay maaaring nasa:

 • 60 milliliters (ml) sa ika-12 linggo ng gestation
 • 175 ml sa ika-16 linggo
 • 400 ml hanggang 1.2L sa pagitan ng ika-34 at ika-38 linggo

Masusukat ng iyong doktor ang dami ng iyong amniotic fluid sa pamamagitan ng ultrasound. May dalawang paraang upang masukat ito, ang amniotic fluid index (AFI) o ang maximum vertical pocket (MPV).

Maituturing na mababa ang iyong fluid levels kung ang iyong AFI ay mababa sa 5 centimeters (cm) o ang iyong MPV ay mababa sa 2cm.

BASAHIN:

10 sintomas na dapat mong bantayan kapag ika’y buntis

Anong pinagkaiba ng braxton hicks sa true labor?

Paninigas ng tiyan ng buntis sa huling buwan: Senyales na ba ng panganganak?

Paano malalaman kung nag leak ang panubigan?

Isipin na ang panubigan ng buntis ay parang lobo na may lamang tubig. Maaari itong pumutok at tumagas ang tubig (ito ang tinatawag na pumutok ang iyong panubigan), ngunit maaari ring magkaroon ng maliit na butas ang iyong panubigan. Puwede itong mauwi sa mabagal na pagtulo ng amniotic fluid.

Paano malalaman kung nag leak ang panubigan?

Kung ikaw ay buntis, maaaring ang pakiramdam ay laging may tumutulo. Mas madaling mapuno ang iyong pantog, kaya maaaring tumulo ang iyong ihi. Ang tissue sa iyong vagina ay maaari ring gumawa ng extra fluid upang matulungan ang paglabas ng iyong baby.

Kaya naman mahirap malaman kung ang tumutulo ay ihi, vaginal fluid, o amniotic fluid.

Ang amniotic fluid ay:

 • malinaw na may puti-puting flecks, at/o kaya ay may halong mucus o dugo
 • walang amoy
 • kadalasan ay nababasa ang iyong salawal

Kadalasan, ang ihi ay mayroong amoy, at ang vaginal fluid naman ay puti o dilaw ang kulay.

Isang paraan upang malaman kung ano ang tumutulo ay umihi at lagyan ng sanitary pad o panty liner ang iyong salawal. Matapos ang 30 minuto o isang oras, tingnan ang fluid na nasa pad.

Kung ito ay dilaw, maaaring ihi ito. Kung hindi, puwedeng ito ay amniotic fluid.

Isa ring paraan ay maglagay ng pad o panty liner sa iyong salawal, at i-hold ang iyong pelvic floor muscles, na parang nagpipigil ng ihi. Kung walang makitang fluid sa pad, maaaring ihi ang tumutulo.

paano malalaman kung nag leak ang panubigan

Paano malalaman kung nag leak ang panubigan? | Image from iStock

Risk factors ng pagtulo ng panubigan ng buntis

Ang tumutulong amniotic fluid ay puwedeng maging delikado para sa iyo at sa baby. Habang pwedeng natural itong tumulo nang kaunti, pag marami ang nawala ay maaaring makasama.

Kung tumulo ang iyong amniotic fluid sa first at second semesters ay puwedeng magdulot ng komplikasyon tulad ng:

 • birth defects
 • miscarriage
 • premature birth
 • stillbirth

Sa iyong third trimester, ang mababang level ng amniotic fluid ay puwedeng mauwi sa:

 • hirap sa labor, tulad ng pagkaipit ng umbilical cord, na maaaring makaapekto sa pagkuha ng oxygen ni baby
 • dagdag na tiyansa sa pagkakaroon ng cesarean delivery
 • pagkabagal sa paglaki

May iba’t ibang lunas para sa mababang dami ng amniotic fluid kung tumulo ang panubigan ng buntis. Kumonsulta sa doktor ukol dito.

paano malalaman kung nag leak ang panubigan

Paano malalaman kung nag leak ang panubigan? | Image from Freepik

Tumawag sa doktor kung ang fluid na tumutulo ay green-tinged o brownish yellow. Maaaring ito ay dahil dumumi si baby sa loob ng bahay-bata, at maaari itong magdulot ng komplikasyon sa kanyang paghinga pagkapanganak.

Tumawag din sa doktor kung pumutok na ang iyong panubigan. Tingnan ang kulay ng discharge. Malaki ang tiyansa na kailangan mo nang pumunta sa ospital.

Tinatayang ⅓ ng amniotic fluid ay napapalitan kada oras. Ang ibig sabihin ay hindi “matutuyo” si baby kahit tumutulo ang panubigan ng buntis. Ngunit posibleng pumutok na ang panubigan kaya malapit na ang panganganak, o kaya naman ay may nakapasok na bacteria sa bahay-bata. Dahil dito, mahalagang humanap ng lunas kung sa tingin mo ay tumutulo ang iyong amniotic fluid.

 

Source: Healthline 

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!