Cesarean

Cesarean

Ang pagpili na sumailalim ng cesarean o C-section ng mga nanay ay kamangha-mangha rin katulad ng mga inang pumili ng natural na pagpapanganak.
Ang mga dapat mong malaman kapag ikaw ay sumailalim sa cesarean o C-section. Ano ba ang kailangan mong paghandaan pati na ng iyong asawa o partner.