11 mabuting asal na dapat matutunan ng bawat bata simula edad na 2

11 mabuting asal na dapat matutunan ng bawat bata simula edad na 2

Nais mo bang mapalaki na may mabuting asal si bulilit? Narito ang ilan sa mga mabubuting asal na dapat ituro ng mga magulang!

Ang pagpapalaki sa mga bata ng may mabuting asal ay dapat ginagawa araw-araw. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng displina at ibayong pasensiya.

Mababasa sa artikulong ito:

  • Mga mabuting asal na dapat matutunan ng isang bata
  • Tips para sa mga magulang


Alam na natin ang mga bagay o gawain na dapat iwasan upang mapalaki ang mga bata na may mabuting asal, kaya narito naman ang mga bagay na dapat nilang matutunang sabihin at gawin, dagdadg sa paggamit ng “po” at “opo”.

11 na mabuting asal na dapat matutunan ng kapag sumapit na sila ng 2 years old

1. Pagsasabi ng “please” at “thank you”

mabuting asal

Larawan mula sa iStock

Kasunod ng pagkatuto nilang magsalita, kailangang matutunan ng mga bata ang pagiging magalang, Ang pagsasabi ng “please” kapag humihingi ng tulong o nakikiusap, at ang pagsasabi ng “thank you” o “salamat” ay mahalagang pag-uugali na dapat nilang makasanayan habang sila’y bata pa. Maging halimbawa sa iyong anak. Tandaan ang mga bata’y sinusunod ang mga ginagawa ng kanilang magulang. 

2. Hindi pagsabat sa usapan ng iba

Kapag marunong ng magsalita ang mga bata, mahalagang ituro ng mga magulang sa kanila kung kalian lamang sila puwedeng magsalita maliban kung ang kanilang sasabahin ay mahalaga. Ituro na hindi dapat basta-basta sumasabat sa usapan at magsabi muna ng excuse o may sasabihin po ako bago magsalita. 

3. Pagsasabi ng “excuse me”

Kung sila ay sasali sa usapan ng iba o kaya naman ay sila ay makikiusap, pati na rin kung sila ay didighay o kaya naman ay uubo, mahalagang malaman nila ang halaga ng pagsasabi nito.

4. Hindi pagpuna sa pisikal na katangian ng iba

Kahit madalas kinagigiliwan ang pagiging matalas ng mga bata, minsan, ito rin ay nakakasakit sa iba, Kaya naman dapat silang turuan na hindi punahin ang pisikal na anyo o katangian ng ibang tao, kahit pa ito ay hindi nila kaharap o hindi sila maririnig. Pagsabihan sila kapag nagawa nila ito at ipaliwanag sa kanila kung bakit hindi dapat ito ginagawa.

mabuting asal

Larawan mula sa iStock

 

BASAHIN:

Parents are not teaching their children better manners, one parent laments

#AskDok: Ano ang mga palatandaan na may behavioral problem na ang isang bata?

Uri ng disiplina sa batang umiiyak kapag natatalo sa isang bagay

5. Pagkatok sa pinto bago pumasok

Kahit pa hindi naka-lock ang isang pinto, dapat maituro sa mga bata na maging ugali ang pagkatok sa pintuan na nakasara. Mainam na maituro sa kanila ang paghihintay ng tugon ng nasa kabila ng pinto bago sila pumasok dito.

6. Hindi paggamit ng masamang salita o pagmumura

Madaling matuto ang mga bata ng mga salita, ito man ay sa panonood sa TV o kaya naman ay sa mga tao sa kanilang paligid—lalo sa mga matatanda. Minsan, ni hindi nila alam ang tunay nakahulugan ng mga salitang kanilang natututunan. Kaya naman, siguruhing hindi nila ito magagamit at maituro sa kanilang hindi ito mabuting mga salita, bago pa man nila ito makasanayan.

7. Hindi pangungutya ng iba

Ang pang-aasar o di kaya ang pangungutya ay tunay na masama pero hindi dapat dito natatapos ang mga bagay na dapat iturong hindi dapat gawin ng mga bata. Dapat ring maituro sa kanila ang hindi pagtawag sa iba ng iba’t ibang pangalan kahit pa ito ay nakasanayan na ng iba.

8. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing

Bilang konsiderasyon sa iba, kailangang matuto ng mga bata na takipan ang kanilang mga bibig kung sila ay uubo o kaya naman ay babahing.

9. Ang pagtulong sa ibang nangangailangan

Ang pagiging matulungin ay mahalagang matutunan ng mga bata. Sa simpleng pagtulong sa mga matatanda sa gawaing bagay, matututo ang mga bata na maging matulungin sa iba.

mabuting asal

Mabuting asal na dapat malaman ng mga bata. | Larawan mula sa iStock

10. Hindi pagsimangot kapag naiinip

Ang mga bata ay kadalasang kailangang umupo ng matagal sa eskuwela o kaya naman ay sa simbahan.  Hindi lagi ito masaya para sa kanila, kaya naman mahalagang maituro sa kanila na hindi sila dapat sumimangot kahit na sila ay naiinip bilang paggalang na din sa iba.

11.Pagiging mapitagan sa pakikiusap

Maraming bata ang nasasanay na idinudulot sa kanila ang mga bagay na kanilang kailangan. Kaya naman sa pagkakataong sila ay kailangan makiusap, madalas ay hindi sila nagpapakita ng mabuting asal. Mahalagang maituro sa mga bagay ang pagiging magalang at mapitagan lalo na sa pakikiusap. Upang hindi nila makasanayan ang paguutos o paghingi ng hindi nagpapasalamat.

Ang article na ito ay unang isinulat ni Bianchi Mendoza.

Source:

psychologytoday, allprodad, childdevelopmentinfo

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Sinulat ni

Bianchi Mendoza

Article Stories
app info
get app banner