Ilang mga payo upang masigurado ang maayos na paglaki ni baby.