Naririto ang mga gabay para sa mga magulang sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, pagiging magulang, at sa kanilang career at iba pang kailangan ng mga mommy at daddy.