Nawalan ng baby

Nawalan ng baby

May mga babae na kayang dalhin ang kanilang baby ng full term ngunit may iba rin na hindi. Hindi biro ang miscarriage at maraming ina ang dumaranas dito at hindi nabibigyan ng pansin. Para sa mga nanay na nakakaranas ng miscarriage, napapag-sawalang bahala na lang ang kanilang emosyon at may iba na inaasahan ang mabilis nilang recovery. Dahil dito, gumawa kami ng section tungkol sa miscarriage. Alamin ang lahat tungkol dito at iba pang facts at myth patungkol sa usapang ito.
Maraming ina ang nakakaranas ng miscarriage pero hindi lahat ay napaguusapan ito. Mahalagang bigyan ng pansin ito at kung ano ang epekto ng miscarriage sa ating mga moms. Para sa mga nakakaranas nito, hindi kayo nag-iisa. Narito ang section tungkol sa miscarriage at kung paano malalampasan ito.
Maraming ina ang nakakaranas ng miscarriage pero hindi lahat ay napaguusapan ito. Mahalagang bigyan ng pansin ito at kung ano ang epekto ng miscarriage sa ating mga moms. Para sa mga nakakaranas nito, hindi kayo nag-iisa. Narito ang section tungkol sa miscarriage at kung paano malalampasan ito.