Allergies at mga kundisyon

Allergies at mga kundisyon

Mula sa mga seasonal food, at skin allegies, at mga allergy na maaaring life-threatening, narito ang mga kailangan niyong malaman patungkol sa allergies at paano ito maiiwasan o magagamot.
Ano ba ang mga common allergy na pwedeng magkaroon si baby? Paano malalaman kung life-threatening na ito? Ilang mga tips para magabayan kayo sa ilang kundisyon ng inyong mga anak para mapaghandaan niyo kung sakaling dumating kayo sa ganitong sitwasyon.