Ano ba ang mga common allergy na pwedeng magkaroon si baby? Paano malalaman kung life-threatening na ito? Ilang mga tips para magabayan kayo sa ilang kundisyon ng inyong mga anak para mapaghandaan niyo kung sakaling dumating kayo sa ganitong sitwasyon.
Ano ba ang mga common allergy na pwedeng magkaroon si baby? Paano malalaman kung life-threatening na ito? Ilang mga tips para magabayan kayo sa ilang kundisyon ng inyong mga anak para mapaghandaan niyo kung sakaling dumating kayo sa ganitong sitwasyon.