Allergies at mga kundisyon

Allergies at mga kundisyon

Mula sa mga seasonal food, at skin allegies, at mga allergy na maaaring life-threatening, narito ang mga kailangan niyong malaman patungkol sa allergies at paano ito maiiwasan o magagamot.
Ano ba ang mga common allergy na pwedeng magkaroon si baby? Paano malalaman kung life-threatening na ito? Ilang mga tips para magabayan kayo sa ilang kundisyon ng inyong mga anak para mapaghandaan niyo kung sakaling dumating kayo sa ganitong sitwasyon.
Ano ba ang mga common allergy na pwedeng magkaroon si baby? Paano malalaman kung life-threatening na ito? Ilang mga tips para magabayan kayo sa ilang kundisyon ng inyong mga anak para mapaghandaan niyo kung sakaling dumating kayo sa ganitong sitwasyon.