Katulad ng physical wellness, ang mental wellness ay napakahalaga rin. Malalaman mo rito ang mga tips tungkol sa yoga, meditation at overall wellness.