Pagpapasuso at formula

Pagpapasuso at formula

Basahin ang mga bagay patungkol sa breastfeeding at kung patungkol sa benepisyo nito sa inyong dalawa ni babay. Para mas maging mas madali para sa inyo niyo baby ang breastfeeding. Dagdag pa riyan ang mga nutritional tips para magkaroon ng maraming supply ng breastmilk.
Ano ba ang best breast feeding tips na kailangan niyong malaman? Ano ba ang mga gatas na ayos ang formula para kay baby? Tutulungan namin kayong alamin iyan.