Tamang pagpapasuso

Tamang pagpapasuso

Ihahatid namin sa inyo ang mga payo at mahahalagang impormasyon na kailangan ng isang ina para siguradong napapadede niya ng maayos ang kanyang anak. Paano ba magkakaroon ng sapat na supply ng breastmilk? Iyan ang sasagutin ng seksyon na ito.
Mga paraan upang mas dumami pa ang supply ng breastmilk ni mommy. Ano ang mga kailangang kainin ni mommy at ihanda ni daddy na pagkain para masigurado ang supply ng breastmilk para kay baby. Ano rin ang mga magagandang formula milk para kay baby. Ihahatid iyan ng seksyon na ito.
Mga paraan upang mas dumami pa ang supply ng breastmilk ni mommy. Ano ang mga kailangang kainin ni mommy at ihanda ni daddy na pagkain para masigurado ang supply ng breastmilk para kay baby. Ano rin ang mga magagandang formula milk para kay baby. Ihahatid iyan ng seksyon na ito.