Prasekolah

Prasekolah

Kapag tumungtong na ang inyong anak sa preschool maraming mga bagong kaalaman at pananaw ang matutunan ng inyong anak dahil marami na siyang nakakasalamuhang ibang tao. Sa pamamagitan ng pakikipaglaro at pakikisangkot sa iba pang bata at sa kanyang mga teacher. Makakaranas din siya ng physcial, emotional, intellectual at social development. Ang mga simpleng bagay na kanyang matutunan ay malaki ang maitutulong sa kanyang paglaki at magbibigay ng pundasyon para maka-survive at matagumpay siya sa buhay. Kung nais niyo pang malaman ang mga bagay patungkol sa preschool system, o kung paano makakatulong ito sa pag-develop ng inyong anak, at mga rekomendasyon kung ano ang mga pinakamagandang preschools malapit sa inyo. Ito ang seksyon para sa inyo.
Sa pagtutong ng inyong anak sa preschool marami siyang pagbabago karanasan na mararanasan. Narito ang mga impormasyon na kailangan niyong malaman patungkol sa pagdadaanan ng inyong preschooler na anak. Ilang tips din upang mapaghandaan niyo ang pagpasok ng inyong anak sa preschool.
Sa pagtutong ng inyong anak sa preschool marami siyang pagbabago karanasan na mararanasan. Narito ang mga impormasyon na kailangan niyong malaman patungkol sa pagdadaanan ng inyong preschooler na anak. Ilang tips din upang mapaghandaan niyo ang pagpasok ng inyong anak sa preschool.