Narito ang mga ilang tips upang masubaybayan ang paglaki ng inyong anak. Ano ang mga pagbabagong nararanasan ng inyong anak sa kanyang paglaki. Sagot namin iyan sa inyo.