Preteen at Teenager

Preteen at Teenager

Nasa puberty stage na ang iyong anak kaya naman makakaranas na siya ng challenges sa school at paghahanap ng kaibigan. 'Wag mangamba. Basahin ang mga info rito na makakatulong sa'yo kung paano i-handle ang ang stuggle sa preteen issue.
Nasa puberty stage na ba ang anak mo? Maaaring hirap na siyang makahanap ng kaibigan at maraming challenge na nararanasan sa school. 'Wag mag-worry! Narito ang mga dapat malaman kung paano i-handle ang preteen issue.