Alamin kung anong ibig sabihin ng mga kilos ng inyong mga baby sa kanyang paglaki para magabayan siya ng tama.