Gabay sa pagbibigay ng tubig sa iyong baby

Gabay sa pagbibigay ng tubig sa iyong baby

Alam mo bang ang masyadong maagang pagpapainom ng tubig kay baby ay maaaring magdulot ng nakamamatay na kondisyong tinatawag na water intoxication? Basahin ang sumusunod para malaman kung kailan ang tamang panahon para painumin siya ng tubig sa unang pagkakataon.

Alam nating ang tubig ay mahalaga para mabuhay. Hindi mabubuhay ang mga bata at matatanda nang wala ito. Subalit sa mga baby na wala pang anim na buwan, iba ang mga panuntunan pagdating sa pagpapainom ng tubig para sa sanggol.

Sa artikulong ito, ipapaalam namin kung bakit hindi mabuti (at hindi kailangan) ang tubig para sa sanggol na wala pang anim na buwan at kung kailan siya maaaring simulang painumin, at kung gaano karami.

Bakit hindi kailangan ng tubig ng mga sanggol na wala pang anim na buwan

Pinasususo man o binibigyan ng formula, hindi kailangan ng tubig nga iyong sanggol hanggang siya ay makarating sa ika-anim na buwan kung kailan handa na siyang kumain ng mga pagkaing solid.

Ayon sa Healthline, nabanggit ng pediatrician na si Dr. Alan Greene na “ang tubig na nasa gatas ng ina at formula ay sapat na para sa kalusugan ng sanggol, kung isasaalang-alang ang tubig na nawala dahil sa ihi, dumi, at baga.”

Ito ang mga rason kung bakit hindi masyadong maganda para sa kalusugan ang pagbibigay ng tubig para sa baby mo:

 • Ang tubig ay walang calories ngunit nakakabusog pa rin sa iyong sanggol. Ito ay makakapagpawalang-gana sa kanyang uminom ng gatas. Ito rin ay maaaring magdulot ng pagbaba ng timbang at pagtaas ng bilirubin sa katawan.
 • Maaaring itong magdulot ng water intoxication (na tatalakayin sa ikalawang pahina) na isang mapanganib na kondisyon.
 • Hindi pa kaya ng mga bato ng iyong sanggol na humawak ng masyadong maraming likido, at ang pagbibigay ng tubig para sa baby mo ay maaaring maging sanhi para ang mga bato ay magtanggal ng mga electrolytes at sodium sa katawan na siyang sanhi ng dehydration at electrolyte imbalance.

tubig para sa sanggol

Mga sanggol na breastfed

Ang mga sanggol na eksklusibo sa gatas ng ina ay pihadong hindi nangangailangan ng karagdagang tubig, lalo na kapag bago pa sila kumain ng mga pagkaing solid sa ika-anim na buwan nila.

Inilahad ni Kelly Bonyata (IBCLC) na ang gatas ng ina ay may 88% na tubig (lalo ang “foremilk”) at nagbibigay ito sa sanggol ng lahat ng mga likidong kailangan niya. Sang-ayon dito ang mga eksperto sa lactation na galing sa mga organisasyon tulad ng World Health Organization (WHO) at La Leche League International (LLLI).

Maging sa unang mga ilang araw pagkapanganak, ang colostrum ng ina ang nagbibigay ng sapat na tubig kaya hindi na kailangan ng sanggol ng iba pang likido.

“Eh ang tubig na may asukal?”

Maaaring napayuhan ka na ng mga nakatatandang kamag-anak na bigyan ang bagong-silang mong sanggol ng tubig na may asukal.

Ang nakagawiang ito ay hindi inirerekomenda ng mga propesyonal na medical na lupon tulad ng Academy of Breastfeeding Medicine na nagpapayong “ang pagsusuplemento sa unang mga araw ay nakahahadlang sa normal na kadalasan ng pagpapasuso. Kung ang pangsuplemento ay tubig o tubig na may asukal, ang sanggol ay nanganganib na tumaas ang bilirubin, mangayayat, magtagal sa ospital, at magdanas ng water intoxication.

Sa katunayan, kahit ang ilan sa mga propesyonal sa medisina ay regular na binibigyan ang mga sanggol ng kakaunting dami ng tubig na may asukal bilang lunas sa sakit kung sila ay napapailalim sa maiiksi ngunit masasakit na kalagayan, gaya ng pagtusok sa sakong o iniksyon.

Subalit ang isang pagsasaliksik na nailathala sa Lancet ay nagpapayong ang sucrose ay hindi epektibong lunas sa sakit.

tubig para sa sanggol

Mga sanggol na dumedede ng pormula

Ang gatas na pormula ay binubuo ng 80% na tubig at nagbibigay ng sapat na hydration sa iyong sanggol, kaya ang karagdagang tubig ay hindi kailangan lalo na bago ang ika-anim na buwan.

Ayon sa pediatrician na si Stephen R. Daniels, kailangang manatili sa proporsyon ng gatas na powder at tubig na nakasaad sa pakete ng pormula, tuwing nagtitimpla. Ang pagdadagdag ng maraming tubig sa pormula ay hindi lang nakapagpapalabnaw sa sustansiya nito, kundi nagdadala rin sa iyong sanggol sa panganib ng water intoxication.

Maiinit na araw, mga sanggol, at pagkonsumo ng tubig

Namumuhay tayo sa maalinsangang bahagi ng mundo kaya maaaring nagtataka ka kung maigi bang painumin ng tubig ang iyong sanggol na wala pang anim na buwan kapag nasa labas kayo at mainit ang panahon.

“Hindi” pa rin ang sagot, ayon sa isang masusing pananaliksik (Almroth at Bidinger, 1990; Ashraf et al, 1993; Sachdev et al, 1991).

Kahit mainit sa labas, ang mga sanggol na eksklusibo sa gatas ng ina ay hindi nangangailangan ng tubig. Sa ganitong mga araw, mapapansing ang mga sanggol ay karaniwang sumususo nang mas madalas, pero sa mas maiksing panahon kada beses. Nangyayari ito dahil nakakakuha sila ng nakapapawing-uhaw na foremilk, na nabibigay ng sapat na hydration.

Nangangahulugan ding kailangan ng nanay na uminom ng maraming tubig para mapunan ang mas matinding pangangailangan ng sanggol ng gatas sa mainit na panahon.

Ang mga sanggol na dumedede ng formula ay hindi rin nangangailangan ng karagdagang tubig sa maiinit na araw; kailangan lang mas dalasan ang pagpapainom ng gatas at siguraduhing ihanda ang formula ayon sa mga instruksiyon.

Sa mga sitwasyong ang sanggol ay kulang sa inumin o kaya’y nagkakasakit sa tiyan (na nagdudulot ng matinding kawalan ng mga likido sa katawan), ang kanyang doktor ay maaaring magpayong bigyan siya ng tamang dosage ng oral rehydration solution (na hindi tubig).

Kailan mismo puwedeng gawin ang pagbibigay ng tubig para sa baby mo, at gaano karami? At ano ang water intoxication?

Kailan maaaring painumin ng tubig ang sanggol

Mga bagong-silang at sanggol edad anim na buwan pababa

Ang mga sanggol na ito ay hindi maaaring bigyan ng tubig bukod sa gatas ng ina o pormula, maliban kung ipinayo ng doktor.

Mga sanggol mula 6 hanggang 12 na buwan

 • Pagtungtong ng ika-anim na buwan, maaari nang magbigay ng kaunting sipsip ng tubig para sa baby mo upang sanayin siyang gumamit ng sippy cup. Humigit-kumulang sa dalawang ounces ng tubig kada 24 na oras ang nirerekomenda ng mga eksperto na ibigay sa panahong ito. Anumang hihigit pa rito ay maaaring makahadlang sa pag-inom ng gatas, na nananatiling mas importante sa nasabing mga buwan.
 • Kapag nagsimula na siyang kumain ng mga solid, bigyan siya ng kaunting tubig pagkatapos ng pagkain para maiwasan ang pagtitibi. Pero huwag hayaang palitan ng tubig ang gatas ng ina o pormula.
 • Paglapit ng kanyang unang kaarawan, maaari nang dagdagan ang tubig para sa sanggol upang sabayan ang pagdami ng kanyang pagkilos.

Mga sanggol edad 12 buwan pataas

 • Sa edad na ito, ang mababawasan ang pag-inom ng gatas ng iyong anak kasabay ng pagdami ng pagkain niya ng mga solid na pagkain—tatlong beses kada araw, pati mga merienda.
 • Dahil dito at kasabay ng pagiging mas maliksi, ang pag-inom ng iyong sanggol ay dadalas nang natural.
 • Inirerekomenda ng United States Department of Agriculture na ang mga bata ay uminom ng humigit-kumulang 1.3 litro ng tubig kada araw (humigit-kumulang 4.23 na tasa). Ito ay hindi lang limitado sa tubig at maaaring manggaling sa lahat ng pagkain at inumin, kasama na ang gatas.
 • Kung nahihirapan kang painumin ang maliksi mong anak ng sapat na mga inumin, subukang bigyan siya ng tubig sa pamamagitan ng makukulay na sippy cup o maglagay ng yelo sa kanyang baso. Maaari ka ring magdagdag ng mga pagkaing mayaman sa tubig tulad ng pakwan, ubas, at iba’t-ibang klase ng sopas.

Water intoxication sa mga sanggol

Ang mga bato ng sanggol ay kulang pa sa pag-debelop at hindi pa kayang magbitbit o maglabas ng maraming likido nang mabilis. Kaya ang pagbibigay ng tubig para sa sanggol na wala pang anim na buwan (bukod sa gatas ng ina o pormula) ay maaaring magdulot ng sobrang likido na hindi kaya ng kanyang katawan, na sanhi ng hindi balanseng mga electrolyte at pagbaba ng sodium sa dugo.

Mga senyales at sintomas

 • Pagsusuka
 • Pananamlay at pagkaantok
 • Pamamawis nang sobra
 • Pagbaba ng temperatura ng katawan (<97 °F o 36.1 °C)
 • Pag-ihi nang madalas (6-8 na basang lampin kada araw)
 • Pag-atake ng seizure (pagkibot ng mukha, lip-smacking, pagtirik ng mga mata, rhythmic na pag-alog ng mga bisig at binti)

Kung mayroon siyang anuman sa mga sintomas na ito, humingi ng tulong sa doktor.

 

Sources: kellymom.com, St. Louis General Hospital, Healthline

*Tandaan: ang mga impormasyon sa artikulong ito ay base sa sariling pananaliksik ng may-akda. Kung ikaw ay nababahala sa kahit anong bagay na konektado sa kalusugan ng iyong anak (kabilang ang pangangailangan ng paglinaw tungkol sa mga sanggol at pagkonsumo ng tubig para sa sanggol), kumonsulta sa doktor.

Ang artikulong ito ay unang inilathala sa theAsianparent Singapore at isinalin mula sa wikang Ingles ni Diona Valdez.

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

app info
get app banner