Preschooler

Preschooler

Ang pagpasok ng inyong anak sa preschool ay isang mahalagang bahagi na mararanasan ng inyong anak. Kumuha ng ilang mga idea kung paano magiging smooth ang transition na ito para sa inyong anak at ilan pang impormasyon tungkol sa physcial, language, at socio-emotional development ng inyong anak.
Mga pinagdadaanan ng inyong anak pagptungtong niya sa preschool. Kaalaman upang maging smooth ang transition ng inyong anak sa pagpasok niya sa preschool. Ilang mga impormasyon patungkol sa development ng inyong anak mula sa physcial, language, at socio-emotional development.
Mga pinagdadaanan ng inyong anak pagptungtong niya sa preschool. Kaalaman upang maging smooth ang transition ng inyong anak sa pagpasok niya sa preschool. Ilang mga impormasyon patungkol sa development ng inyong anak mula sa physcial, language, at socio-emotional development.