Development ng Sanggol

Development ng Sanggol

Ang paglaki ni baby ang pinakamasayang bahagi ng pagiging magulang. Nakikita mo ang mga development niya time to time. May ibang fulfillment at saya ang iyong mararamdaman sa pagsubaybay sa paglaki ni baby. Hindi rin maiiwasan ang mga tanong kung ano ba klaseng development stage ang nararanasan ni baby. Kaya naman kailangan mong mahalaga ang pagre-research patungkol sa development ni baby. Sa seksyon na ito matutunghayan ang ilan sa mga tips at kaalaman patungkol sa development ni baby. Mula sa kanyang paggapang hanggang sa kanyang paglalakad at pagsasalita.
Ano ba ang mga development na pinagdadaanan ng iyong anak? Sagot namin iyan para lubos niyong maunawaan kung nasa anong klaseng development na ang inyong anak.