Mga kailangan malaman patungkol sa inyong school-going na anak. Ano ba ang needs niya at kailangan gawin ninyo bilang parents para magabayan ang inyong anak.