Bata

Bata

Ang inyong mga school-going kid ay paniguradong may better motor skills na, nagsisimulang tumuklas ng mga bagay. Sa stage na ito magkakaroon ng mga bagong karanasan ang inyong mga anak.
Mga kailangan malaman patungkol sa inyong school-going na anak. Ano ba ang needs niya at kailangan gawin ninyo bilang parents para magabayan ang inyong anak.