Tungkol sa Anak

Tungkol sa Anak

Alamin ang mga importanteng kaalaman upang masubaybayan ang inyong anak mula sa physcial, intellectual, language and socio-emotional development ng inyong anak.
Narito ang mga ilang tips upang masubaybayan ang paglaki ng inyong anak. Ano ang mga pagbabagong nararanasan ng inyong anak sa kanyang paglaki. Sagot namin iyan sa inyo.