Payo sa pagpapalaki ng anak

Payo sa pagpapalaki ng anak

Mga payo para sa pag-aalaga ng bata, at paninigurado na lalaki sila ng maayos.
Ilang mga payo upang masigurado ang maayos na paglaki ni baby.