Pagkain at nutrisyon

Pagkain at nutrisyon

Mahalaga na ikaw ay nakakasiguro na mayroong sapat na nutrisyon at healthy na kinakain ang iyong pamilya lalo na sa mga lumalaki mong anak.
Gaano ka kasigurado na kumakain ng healthy ang iyong pamilya at nakakakuha ba sila ng proper nutrition?
Gaano ka kasigurado na kumakain ng healthy ang iyong pamilya at nakakakuha ba sila ng proper nutrition?