Pag-uugali ng Toddler

Pag-uugali ng Toddler

Sa stage na ito ang inyong mga toddler na anak ay nasa stage ng pagkaroon niya ng tantrums, separation anxiety, me-me-me phase at paniguradong mai-stress kayo. Nare-realize ng inyong mga anak sa stage na ito na kaya na niya ang kanyang sarili at ipipilit niya ang kanyang mga gusto sa inyo. Bilang magulang tungkulin ninyong turuan siya ng mabuting asal at pakikitungo na madadala niya rin sa kanyang paglaki. Narito ang mga epektibong paraan para magabayan ang inyong mga anak at para mabawasan din ang inyong stress sa stage na ito.
Sa pagpapalaki sa inyong mga anak lalo na kung kayo ay first time parents paniguradong marami kayong katanungan. Malaki ang matutulong ng mga tips para maunawaan ang behavior ng inyong kids. Paano ba matuturuan ng tamang behavior ang inyong mga anak? Ano ba ang tamang edad para turuan siya ng dapat o hindi dapat? Paano ba uunawain ang behavior ng inyong mga chikiting? Sagot ka ng theAsianparent. Matutulungan ka ng seksyon na ito para magabayan ka.
Sa pagpapalaki sa inyong mga anak lalo na kung kayo ay first time parents paniguradong marami kayong katanungan. Malaki ang matutulong ng mga tips para maunawaan ang behavior ng inyong kids. Paano ba matuturuan ng tamang behavior ang inyong mga anak? Ano ba ang tamang edad para turuan siya ng dapat o hindi dapat? Paano ba uunawain ang behavior ng inyong mga chikiting? Sagot ka ng theAsianparent. Matutulungan ka ng seksyon na ito para magabayan ka.