Paano ba mag-apply ng Loan mula sa mga ahensiya ng Gobyerno?

Share this article with other moms

Alamin ang mga kailangan at proseso ng pag-aapply ng loan mula sa iba’t-ibang sangay ng gobyerno

Nasubukan mo na bang mangutang sa gobyerno para sa partikular na pangangailangan mo? Pribado man o gobyerno ang pinagtatrabahuhan, ang isang empleyadong regular na naghuhulog ng kontribusyon sa Pag-Ibig at Social Security System ay maaaring umutang para sa personal na pangangailangan, pabahay, sa oras ng sakuna o kahit para sa renovation ng pag-aaring bahay.

Kung ikaw ay empleyado ng pamahalaan o ng isang government office, sa Government Service Insurance System o GSIS ka naman maaaring mangutang. Maluwag ang pagbabayad dahil ibinabawas na ito sa buwanang sweldo at hindi mataas ang kaltas at interes nito.

Bawat sangay na ito ng gobyerno ay may requirements o papeles na kakailanganin para maaprubahan ang loan ng isang empleyado.

PAG-IBIG

Ang PAG-IBIG ang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng tulong na pinansiyal para sa mga Pilipinong nais na bumili o magpatayo ng sariling bahay. Mayroon silang tinatawag na Home Development Mutual Fund o HDMF, na naisabatas noong 1978, at nagkaroon ng ilan pang pagbabago noong 2009. Ang PAG-IBIG ay acronym para sa “Pagtutulungan sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industria at Gobyerno”.

Layon nitong mabigyan ng pagkakataon na makapag-ari ng sariling bahay ang bawat manggagawang Pilipino sa pamamagitan ng isang epektibong savings scheme. Magaan kasi ang paghuhulog sa loan na makukuha mula sa PAG-IBIG, kaya’t laking tulong ito sa mga ordinaryong empleyado na nais maiayos ang pamumuhay ng kanilang pamilya.

Ano ang mga kailangan?

 • Housing Loan Application (HLA) form, notarized at may ID photo – orihinal na kopya.
 • Aprubadong Membership Status Verification Slip (MSVS) – orihinal na kopya
 • Certified true copy ng Transfer Certificate Title (TCT) ng property, mula sa Registry of Deeds (pinakabagong titulo)
 • Photocopy ng updated na Tax Declaration
 • Mapa ng lokasyon ng itatayo o bibilhin na bahay

Para sa empleyadong miyembro ng PAG-IBIG:

 • Notarized Certificate of Employment and Compensation (Pag-IBIG Format)
 • Notarized Certificate of Employment and Compensation (Employer’s Format) at isang buwang Pay Slip (pinakabago)
 • Income Tax Return/Certificate of Tax Withheld (W2 – Form 2316) at isang buwang Pay Slip (pinakabago)

Para sa Self-employed na miyembro ng Pag-IBIG:

 • Income Tax return (isang taon) kasama ang Audited Financial Statements at Official Receipt ng tax payment mula sa bangko.
 • DTI Registration
 • Business o Mayor’s Permit

Para sa PAG-IBIG Overseas Program (POP):

 • Employment Contract o Employer’s Certificate of Income, sertipikado ng employer (at may English translation kung ito ay nakasulat sa ibang wika), o iba pang Proof of Income
 • Special Power of Attorney (SPA) notaryado bago ang petsa ng pag-alis sa bansa, o duly certified at authenticated ng Philippine Embassy o Consulate sa bansa kung saan nagtatrabaho.

Pagkatapos tingnan ang application, maaaring humingi ang PAG-IBIG ng karagdagang papeles tulad ng Contract to Sell Purchase Agreement, Building Plans, Specifications at Bill of Materials na pirmado ng Licensed Civil Engineer o Architect at Real Estate Tax Receipt.

Mga Dokumentong kailangan kapag naaprubahan ang Loan:

 • Transfer Certificate of Title (TCT) sa pangalan ng miyembrong humihiram, na may sapat na mortgage annotation para sa Pag-IBIG Fund (Owner’s Copy)
 • Certified true copy ng TCT sa pangalan ng miyembrong nanghiram na may sapat na mortgage annotation para sa Pag-IBIG Fund (kopya ng RD)
 • Photocopy ng New Tax Declaration na nakapangalan sa miyembrong nanghiram at Updated Tax Receipt
 • Proof of Billing
 • Mga dokumento ng Loan Mortgage
 • Loan at Mortgage Agreement na may orihinal na tatak ng RD
 • Notarized Promissory Note
 • Disclosure Statement on Loan Transaction
 • Para sa empleyadong miyembro: Collection Servicing Agreement na may Authority to Deduct Loan Amortization o Post Dated Checks
 • Para sa Self–Employed: Post–Dated Checks

Maari mong makita ang kumpletong listahan ng dokumentong kailangan sa link na ito.

Ano ba ang Proseso?

Kailangang nakapaghulog na ng 24 buwang kontribusyon o katumbas nito para maging kwalipikadong mangutang. Ang halaga na maaaring hiramin ay naka-depende sa bilang ng kontribusyon na naihulog.

Halimbawa: bilang ng buwan (24) x halaga ng kontribusyon ng miyembro (PHP 200 kada buwan), at ang loan factor na 60%. Ibig sabihin, halagang PHP 2,880 sa PHP 4,800 na iyong naihulog ang maaaring hiramin, sa 30 buwang pagiging miyembro ng PAG_IBIG.

Ang halaga ng maaaring hiramin ay lumalaki habang lumalaki rin ang halaga ng naihulog na; gayundin ang loan factor. Kung ang empleyado ay nakapaghulog na ng 120 buwan o higit pa, nagiging 80% ang loan factor.

May loan renewal din, ngunit kailangang 6 na buwan na ang naibayad sa kasalukuyang utang, at ang outstanding balance, kasama ng accumulated na interes, penalties at charges ay ikakaltas sa bagong halaga na inuutang.

Kung may iba’t ibang employer na sa paglipas ng mga taon, ililista ang lahat ng mga ito at sisiguraduhing may kumpletong tala ang PAG-IBIG ng work history ng miyembro. Kung iisang employer lamang ang pinagtrabahuhan, magiging mas maikli ang pagpoproseso ng loan.

Sa susunod na page alamin ang proseso ng pag-a-apply ng SSS Loan

Money