100 baby names inspired by saints

100 baby names inspired by saints

Narito ang mga baby names na kilala ring pangalan ng mga santo.

Baby names saints: Narito ang 100 baby names after saints with history and meaning na maari mong pagpilian para sa iyong baby.

100 baby names after saints

Tayong mga magulang ay may paniniwala na ang pangalan ng ating anak ay magiging salamin ng kaniyang personalidad sa kaniyang paglaki. Kaya naman sinisiguro ng marami sa atin na sila ay mabibigyan ng pangalang magpapaala na sila ay maging mabuti. Ilan nga sa ginagawang inspirasyon ng marami sa atin kaugnay rito ay ang pangalan ng mga santo sa Biblibya. At kung ikaw ay naghahanap at iniisip na ang ganitong mga pangalan ang nais mo para sa iyong anak ay narito ang 100 baby names saints for girls and boys na maari mong pagpilian.

baby names saints

Image from Freepik

Girl baby names saints

1.  Adelaide

Ang pangalang Adelaide ay nangangahulugang “noble” o “nobility”.  Si St. Adelaide ay nakikilala bilang “Empress of the Holy Roman Empire”. Siya rin ay inilalarawan bilang “a marvel of beauty and goodness.”

2. Agatha

Ang pangalang Agatha ay nangangahulugang “good woman”. Ito ay pangalan ng patron saint ng mga firefighters at nurses.

3. Agnes

Ang pangalang Agatha ay nangangahulugang “pure” at “virginal”. Ito ay alinsunod sa pangalan ng kilalang santo na si St. Agnes ng Rome na nagbibigay proteksyon umano sa mga batang babae.

4. Anastasia

Ang pangalang Anastasia ay nangangahulugang “resurrection”. Ito ay pangalan ng patron saint ng mga mananahi.

5. Audrey

Ang pangalang Audrey ay nangangahulugang “noble strength”. Kilala itong pangalan ng 7th century saint na si St. Audrey.

6. Benilde

Ang pangalang Benilde ay nangangahulugang “good”. Ito ay pangalan ng isang medieval saint at ng kilalang contemporary novelist na si Benilde Little.

7. Bernadette

Ang pangalang Bernadette ay nangangahulugang “brave as a bear”. Ito ay ang pangalan ng santo na pinaniniwalaang nakakakita o may visions ni Virgin Mary na si Saint Bernadette of Lourdes.

8. Bridget

Ang pangalang Bridget ay nangangahulugang “strength o exalted one”. Ito ay pangalan ng kilalang santo ng Ireland. Siya rin ang patroness ng bansa at patron saint ng mga scholars, poets at healers.

9. Candida

Ang pangalang Candida ay nangangahulugang “white”. Ito ay isang attractive ancient name ng mga santo.

10. Catherine

Ang pangalang Catherine ay nangangahulugang “pure”. Kilala itong pangalan ng mga santo. Isa na nga rito ay si Catherine of Alexandria na patron saint ng mga philosophers, students, craftsmen, nurses at librarians.

11. Cecilia

Ang pangalang Cecilia ay nangangahulugang “blind”. Ito ay pangalan ng martir na santo na si Cecilia na patron saints ng mga musicians. Ayon sa kasaysayan siya ay kumakanta para sa Panginoon hanggang siya ay mamatay.

12. Christina

Ang pangalang Christina ay nangangahulugang “Christian”. Ito ay isang classic name na iniuugnay sa mga babaeng miyembro ng royal family.

13. Claudia

Ang pangalang Claudia ay nangangahulugang “lame” o “enclosure”. Madalas itong pinapangalan sa mga batang babae sa Rome. Ang pangalang Claudia ay nabanggit sa New Testament sa isa sa mga sulat ni St. Paul kay Timothy.

14. Diana

Ang pangalang Diana ay nangangahulugang “divine”. Ito ang Latin name ng Roman goddess na iniuugnay sa moon, virginity at hunting, Siya rin ang pinaniniwalaang protector ng mga wild animals.

15. Dominica

Ang pangalang Dominica ay nangangahulugang ” belonging to the Lord”. Ito ay isang version ng pangalan ni Saint Dominic, ang isang Spanish priest at founder the Dominican Order.

16. Dorothy

Ang pangalang Dorothy ay nangangahulugang “gift of God”. Pangalan ito ng isang 4th-century virgin martyr na kilala rin sa tawag na “martyr of the Diocletianic Persecution”

17. Dympha

Ang pangalang Dympha ay nangangahulugang “fawn”. Ito ay pangalan ng isang Irish virgin martyr na kinikilalang patron saint din ng mga nawawala sa katinuan,

18. Edith

Ang pangalang Dympha ay nangangahulugang “prosperous in war”. Ito ay ang pangalan ng isa sa anim na kinikilalang co-patron saints ng Europe na si Edita Stein o St. Teresa Benedicta of the Cross.

19. Elisabeth

Ang pangalang Elisabeth ay nangangahulugang “pledged to God”. Ito ay alinsunod sa pangalan ni Elizabeth, ang ina ni John the Baptist at isa sa dalawang most notable queen sa England.

20. Emily

Ang pangalang Emily ay nangangahulugang “rival”. Ito ay nagmula sa Roman name na Aemilia at pangalan ng French nun na nagbuo ng missionary congregation ng Sisters of St. Joseph of the Apparition.

21. Emma

Ang pangalang Emma ay nangangahulugang “universal”. Ito ay ang pangalan ng santong nakilala bilang Emma of Lesum. Siya ang kinikilalang unang female inhabitant ng siyudad ng Bremen.

23. Eugenia

Ang pangalang Eugenia ay nangangahulugang “wellborn”. Ito ay pangalan ng 3rd century Roman Christian martyr na si St. Eugenia.

24. Eulalia

Ang pangalang Eugenia ay nangangahulugang “sweetly speaking”. Ito ay pangalan ng teenage martyr na si Saint Eulalia na patron saint ng Barcelona.

25. Fabiola

Ang pangalang Fabiola ay isang French name para sa isang babae. Ito ang pangalan ng santo na una umanong nagtayo ng ospital para sa may mga sakit.

26. Fausta

Ang pangalang Fausta ay isang Italian name na nangangahulugang “fortunate.” Ito ang pangalan ng 4th century girl na si Saint Fausta na pinatay sa edad na 13 dahil sa pagiging Kristyano.

27. Felicity

Ang pangalang Felicity ay nangangahulugang “good fortune” at “happy”. Ito ay pangalan ng isa sa mga kilalang Christian martyrs sa Roma.

28. Flavia

Ang pangalang Flavia ay isang salitang Latin na nangangahulugan na “golden” o “blond”. Ito ay isa sa pinaka-unusual ngunit makakasaysayang pangalan ng isang babae.

29. Flora

Ang pangalang Flora ay isang Scottish name na nangangahulugan na “flower”. Ito ang pangalan ng Roman goddess ng mga bulaklak at spring na sinasabing nag-ienjoy ng eternal youth.

30. Florence o Florentina

Ang pangalang Florence o Florentina ay nangangahulugan na “flourishing” o “prosperous”. Ito ay pangalan ng kilalang santo sa simbahang katoliko na ipinanganak noong 6th century.

31. Frances

Ang pangalang Frances ay nangangahulugang “from France” o “free man”. Ito ang feminine form ng pangalang Francis na kilalang santo.

32. Gabrielle

Ang pangalang Gabrielle ay nangangahulugang “God is my strength”. Ito ay ang feminine form ng pangalang Gabrel na isang archangel.

33. Genevieve

Ang pangalang Genevieve ay isang French name na nangangahulugang “tribe woman”. Ito ay ang pangalan ng medieval saint at patroness ng Paris na ipinaglaban ang siyudad gamit ang kaniyang tapang at mga dasal.

34. Gertrude

Ang pangalang Gerthude ay nangangahulugang “strength of a spear”. Ito rin ay pangalan ng gentle at mystical Saint na si Gertrude the Great. Pati  na si St. Gertrude na kilalalang patron of cats.

35. Helena

Ang pangalang Helena ay nangangahulugang “bright, shining light”. Ito ay ang pangalan ng Empress of the Roman Empire at ina ni Emperor Constantine the Great na si Saint Helena.

baby names saints

Image from Freepik

36. Isabel

Ang pangalang Isabel ay nangangahulugang “pledged to God”. Ito ang pangalan ng kilalang santo at French princess na kapatid ng great king of France na si St. Louis IX ng 13th century.

37. Jane

Ang pangalang Jane ay nangangahulugang “God is gracious”. Ito ang pangalan ng santo na nagpasimula ng Order of the Visitation of Holy Mary na si Saint Jane Frances.

38. Laura

Ang pangalang Laura ay nangangahulugang “bay laurel”. Ito ang pangalan ng  Spanish Christian saint na si Saint Laura of Cordoba na nanirahan sa Muslim Spain noong 9th century.

39. Lucia

Ang pangalang Lucia ay nangangahulugang “light”. Ito ang pangalan ng isang santo na nabuhay noong 4th century bilang isang martir.

40. Marcella

Ang pangalang Marcella ay nangangahulugang “warlike”. Ito ay pangalan ni Saint Marcella, isang Roman matron ng strength at intellect.

41. Natalia

Ang pangalang Natalia ay nangangahulugang “birthday [of the Lord].” Ito rin ay pangalan ng Saint Natalia. Isang martir mula sa Nicomedia, Turkey at asawa ni Saint Adrian na Herculian guard ng  Roman Emperor na si Galerius Maximian.

42. Olga

Ang pangalang Olga ay salitang Russo na nangangahulugang “holy”.  Ito ang pangalan ng santong sinasabing naging instrumento upang maikalat sa Russia ang kristiyanismo.

43. Phoebe

Ang pangalang Phoebe ay salitang Griyego na nangangahulugang “radiant, shining one”. Ayon sa Bagong Tipan, ang pangalang Phoebe ay tumutukoy sa isang deaconess sa simbahan.

44. Priscilla

Ang pangalang Priscilla ay nangangahulugang “ancient”. Ayon sa bibliya si Saint Priscilla ang kasama at tinirhan ni apostle Paul ng ipakalat niya ang salita ng Diyos sa Corinth.

45. Rita

Ang pangalang Rita ay nangangahulugang  “pearl”. Ito ang pangalan ng Italian widow at Augustinian nun na si Rita of Cascia ng simbahang Katoliko.

46. Sabina

Ang pangalang Sabina ay nangangahulugang  “sabine”. Ito ay pangalan ng isang matron at martyr mula sa Rome.

47. Sophia

Ang pangalang Sophia ay nangangahulugang “wisdom”. Ito ang pangalan ng santong nakilala sa Greek Orthodox church at ina nina Faith, Hope, at Love.

48. Theodora

Ang pangalang Theodora ay nangangahulugang “gift of God”. Ito ay pangalan ng isang Orthodox Christian saint na si Saint Theodora of Arta.

49. Victoria

Ang pangalang Victoria ay nangangahulugang “victory”. Ito ang pangalan ng isang ancient Roman goddess at kilalang 3rd century saint.

50. Zita

Ang pangalang Zita ay nangangahulugang  “little girl at seeker”. Ito ang pangalan ng isang 13th century Tuscan saint at patron of homemakers na si Saint Zita.

Boy baby names saints

51. Ambrose

Ang pangalang Ambrose ay nangangahulugang “immortal”. Ito ang pangalan ng isa sa pinaka-importanteng doktor sa kauna-unahang Christian church noong 4th century.  Si Saint Ambrose din ang itinalagang patron saint ng educational television ni Pope John XXII.

52. Anselm

Ang pangalang Anselm ay  isang German name na nangangahulugang “with divine protection”. Ito ay pangalan ng santo na konektado sa 12th century archbishop ng Canterbury.

53. Bartholomew

Ang pangalang Bartholomew ay isang Hebrew name na nangangahulugang “son of the furrow”. Ito ay kilalang pangalan ng isa sa mga apostol sa bibliya.

54. Benedict

Ang pangalangang Benedict ay nangangahulugang “blessed”. Ito ay ang pangalan ng santo na nagbuo ng Benedictine Order.

55. Benno

Ang pangalangang Benno ay nangangahulugang “bear”. Ito ay pangalan ng 10th century saint na si Saint Benno na kinikilalang patron saint ng mga anglers at weavers.

56. Cassian

Ang pangalang Cassian ay nangangahulugang “hollow”. Ito ang pangalan ng 5th century saint na si St. Cassians na patron saint rin ng mga stenographers.

57. Chad

Ang salitang Chad ay pangalan rin ng isang santo na nangangahulugang “little warrior”.

58. Clement

Ang pangalang Clement ay nangangahulugang “mild, merciful”. Ito ay ang pangalan ng 14 santo papa at marami pang santo.

59. Colman

Ang salitang Colman ay pangalan rin ng isang tao na nangangahulugang “servant of Nicholas”.

60. Conan

Ang pangalang Conan ay pangalan ng isang 7th century Irish saint na nangangahulugang “little wolf”.

61. Conrad

Ang pangalang Conrad ay hindi lang pangalan ng isang santo kung hindi pangalan rin ng isang German royal. Ito ay nangangahulugang “brave counsel”.

62. Cornelius

Ang pangalang Cornelius ay nangangahulugang “horn”. Ito ay pangalan ng isang santo papa noong 3rd century.

63. Cosmas

Ang pangalang Cosmas ay nangangahulugang “order” at “beauty”. Ito ay pangalan ng isang Arabian saint at patron saint ng mga physicians.

64. Crispin

Ang pangalang Crispin ay nangangahulugang “curly-haired”. Ito ay ang patron saint ng mga shoemakers o manggagawa ng sapatos.

65. Damian

Ang pangalang Damian ay kilalang pangalan ng maraming santo kabilang na ang isang manggagamot. Ang pangalang ito ay nangangahulugang “to tame, subdue”.

66. Diego

Ang pangalang Diego ay nangangahulugang “supplanter”. Ito ay pangalan ng isang Servillian saint.

67. Edmund

Ang salitang Edmund ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “fortunate protector”.

68. Emmanuel

Ang pangalang Emmanuel ay pangalang ibinigay sa ipinangakong Messiah o tagapagligtas ayon sa Bibliya. Ang pangalang ito ay nangangahulugang “God is with us”.

69. Erasmus

Ang pangalang Erasmus ay nangangahulugang “beloved” at “desired”. Itp ang pangalan ng 4th century saint na kinikilala ring patron saint ng mga sailors o mandaragat.

70. Eric

Ang pangalang Eric ay isa ring pangalan ng santo na nangangahulugang “eternal ruler”.

baby names saints

Image from Freepik

71. Fabian

Ang ssalitang Fabian ay ancient name ng isang santo papa na nangangahulugang “bean grower”.

72. Felix

Ang pangalang Felix ay nangangahulugang “happy” at “fortunate”. Ito ay pangalan ng 4 na santo papa at 67 na santo.

73. Godfrey

Ang pangalang Godfrey ay pangalan din ng isang santo na nangangahulugang “God’s peace”.

74. Gregory

Ang pangalang Gregory ay pangalan ng 16 popes at 15 saints. Ito ay nangangahulugang “vigilant” at “a watchman”.

75. Hugh

Ang pangalang Hugh ay kilalang Irish name na nangangahulugang “mind” at “intellect”. May 20 Irish saints ang nagngangalang Hugh.

76. Ignatius

Maraming santo ang nagngangalang Ignatius kabilang na ang isang Catholic Jesuit order. Ang pangalan ito ay nangangahulugang “fiery”.

77. Isaac

Ang pangalang Isaac ay pangalan ng isang santo na nabanggit rin sa bibliya. Ito ay nangangahulugang “laughter”.

78. Isidore

Maraming santo ang may pangalang Isidore. Kabilang na ang patron saint ng Madrid at great encyclopedist na si St. Isidore of Seville. Ang pangalang ito ay nangangahulugang “gift of Isis”.

79. Justin

Ang pangalang Justin ay nangangahulugang “upright” at “righteous.” Ito ay pangalan ng first great Christian philosopher at patron saint ng mga philosophers na si Saint Justin.

80. Kevin

Ang pangalang Kevin ay pangalan rin ng isang santo na nangangahulugang “handsome”.

81. Leo

May 13 santo papa ang nagngangalang Leo. Kabilang na si St. Leo the Great na kung saan ang kaniyang pangalan ay nangangahulugang “lion”.

82. Leonard

Ang pangalang Leonard ay nangangahulugang “brave lion”. Ito ay pangalan ng maraming santo.  Kabilang na ang patron saint of childhood at prisoners.

83. Lucian

Ang pangalang Lucian ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “light”.

84. Luke

Ang pangalang Luke ay nangangahulugang “man from Lucania”. Ito ay pangalan ng 1st century Greek physician, evangelist at author ng 3rd gospel ng New Testament.

85. Raphael

Ang pangalang Raphael ay nangangahulugang “God has healed”. Ito rin ang pangalan ng isa sa pitong archangel.  Kilala rin siya bilang patron saint of doctors, travelers, science at healing.

86. Samson

Ang pangalang Samson ay pangalan rin ng isang santo na nangangahulugang “sun”.

87. Sebastian

Ang pangalang Sebastian ay pangalan ng isang ancient martyr na nangangahulugang “person from ancient city of Sebastia”.

88. Simeon

Ang pangalang Simeon ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “God is listening”.

89. Sylvester

Tatlong santo papa ang nagngangalang Sylvester na nangangahulugang “wood” o “forest”.

90. Titus

Ang pangalang Titus sa bibliya ay kilala at mapagkakatiwalaang companion ni St. Paul. Ang pangalang ito ay nangangahulugang “title of honour”.

91. Tobias

Ang pangalang Tobias ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “God is good”.

92. Ultan

Ang pangalang Ultan ay pangalan ng isang 17th century Irish saint na pinalitan si St. Breccan  bilang bishop. Ito ay nangangahulugang “a man from Ulster”.

93. Valentine

Ang pangalang Valentine ay kilala bilang pangalan ng 3rd century Roman saint na nagpasimula ng pagdiriwang ng tradition of love tuwing February 14. Ito ay nangangahulugang “strong and wealthy”.

94. Vincent

Ang pangalang Vincent ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “conquering”.

95. Virgil

Ang pangalang Virgil ay pangalan ng isang Irish saint na nangangahulugang  “staff bearer”.

96. Wolfgang

Ang pangalang Wolfgang ay pangalan ng isang santo na nangangahulugang “traveling wolf”.

97. Wulfstan

Ang pangalang Wulfstan ay pangalan ng isang Worcester bishop na nagtanggal ng  slave trade sa Greece. Ito ay iniiugnay sa salitang “wolf” at “stone”.

98. Yves

Ang pangalang Yves ay pangalan rin ng isang santo. Ito ay nangangahulugang yew wood”.

99. Zachary

Ang pangalang Zachary ay pangalan ng 8 magkakaibang tao sa Bibliya. Ito ay nangangahulugang “the Lord has remembered”.

100. Zeno

Ang pangalang Zeno ay nangangahulugang “gift of Zeus” at pangalan rin ng isang santo.

 

Source:

Nameberry, Behind the name

Basahin:

Narito ang 200 Japanese names para sa iyong baby girl

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner