Matapos Manganak

Matapos Manganak

Matapos manganak, importante na alagaan ng ina hindi lamang ang kaniyang sanggol kundi pati na rin ang kaniyang sarili. Dapat alalahanin ng mga nanay na kailangan ng sapat na panahon ng ating mga katawan upang maka-recover mula sa panganganak. Alamin dito ang mga puwede at bawal sa bagong panganak upang hindi mabinat.
Matapos manganak, importante na alagaan ng ina hindi lamang ang kaniyang sanggol kundi pati na rin ang kaniyang sarili. Alamin dito ang mga puwede at bawal sa bagong panganak upang hindi mabinat.