PCSO Medical Assistance: Steps kung paano makakuha nito

PCSO Medical Assistance: Steps kung paano makakuha nito

Pagkakaloob ng PCSO medical assistance sa mga nangangailangan, isa sa mga haliging proyekto ng opisina mula pa noong 1995 hanggang sa kasalukuyan.

Kasalukuyan mang nakabinbin ang gaming operations ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, patuloy pa rin naman ang pagtakbo ng iba pang mga programang nasa pamamahala nito, tulad na lamang ng pagbibigay ng iba’t ibang anyo at uri ng PCSO medical assistance.

Isa sa mga haliging proyekto ng PCSO mula pa noong 1995 ang pagkakaloob ng agarang tulong-pinansiyal sa mamamayang dumaranas ng suliraning pangkalusugan sa ilalim ng Individual Medical Assistance Program.

Anumang tulong na ipinagkakaloob ay makukuha sa anyo ng isang Guarantee Letter na siya namang isinusumite ng benepisyaryo sa kinauukulang pasilidad-pangkalusugang kumakalinga sa kaniya. Itinatakda ng PCSO ang halagang matatanggap ng benepisyaryo sang-ayon sa classification system ng programa.

PCSO medical assistance: Sino at ano-ano ang saklaw ng programang ito?

Bukas ang PCSO medical assistance program ng opisina para sa lahat ng Pilipinong nagnanais humingi ng tulong para sa kani-kaniyang pangangailangang medikal. Personal man o sa pamamagitan ng awtorisadong kinatawan, maaaring humingi ng tulong ang sinomang:

 • naka-confince sa alinmang pasilidad na pangkalusugan, tulad ng pampubliko o pribadong hospital;
 • sumasailalim ng gamutan, therapy, anumang anyo ng healthcare management bilang outpatient; o
 • nagpapagamot sa ibang bansa, sa kadahilanang walang health facility rito sa loob ng bansa na maaaring sailaliman ng pasyente ng operasyon o natatanging gamutan.

Narito naman ang mga saklaw na matugunan ng PCSO medical assistance program para sa pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan.

pcso-medical-assistance

PCSO requirements for medical assistance | Image from Unsplash

1. Pagkakaospital

Para sa mga kasalukuyang naka-confine sa ospital, o kaya’y nakalabas na ngunit may nakabinbin pang aprubadong promissory note ng ospital na pinanggalingan.

2. Dialysis

Kasama rin s PCSO medical assistance ang mga kasalukuyang may dialysis. Para sa mga pasyenteng idina-dialysis, tulad ng Hemodialysis at CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis).

3. Mga gamot

Kinabibilangan ng sumusunod (at ng iba pang maaaring hindi mababanggit):

 • Epoietin Injection
 • Cancer treatment
 • Chemotherapy – oral (hormonal), intravenous
 • Radiation Therapy
 • Targeted therapy
 • Immunotherapy
 • Specialty medicines
 • Hematopoietic Growth Factors
 • Factors VII, VIII, at IX
 • IV Immunoglobulin
 • Biologics
 • Post-transplant
 • Psychiatric
 • Anti-viral/anti-retroviral
 • Non-cosmetic botox therapy

4. Devices o kagamitang medikal

 • Medical
 • Pacemaker
 • Septal occluder
 • Percutaneous Coronary Intervention (PCI)
 • Assistive
 • Hearing aid (Bone-anchored hearing aid/BAHA)
 • Wheelchair
 • Prosthesis (leg, arm, eye)
 • Pulmonary Apparatus (rental of ventilator or respirator)

5. Radiation therapy

 • External Beam Radiation Therapy (EBRT)
 • Cobalt Therapy, Linear Acceleration
 • Tomotherapy
 • Intensive Modulation Radiation Therapy (IMRT)
 • Brachytherapy
 • Radioactive Iodine (RAI)
 • Stereotactic Radiosurgery o Gamma Knife

6. Non- & Minimally Invasive Procedures

 • Extracorporeal Shock Wave Lithotrispy (ESWL)
 • Laparosconoic surgery
 • Endoscopic procedures

7. Cardiac Procedures (puso)

 • Pacemaker surgery
 • Congenital Heart Surgery
 • ASD, PDA, VSD
 • Coronary Artery Bypass Graft
 • Aneurysm surgery
 • Peripheral bypass surgery
 • Percutaneous Coronary Intervention (Angioplasty)
 • Diagnostic procedures
 • Coronary Angiogram
 • Cardiac Catheterization
pcso-medical-assistance

PCSO requirements for medical assistance | Image from Unsplash

8. Transplant Procedures

 • Kidney Transplantation Packages
 • maaaring monoclonal induction o non-monoclonal para sa transplant package ng buhay na donor
 • Cadaver transplant package kung patay ang donor
 • Liver Transplant Package

9. Rehabilitative Therapy

 • Physical
 • Occupational
 • Speech

10. Implant

 • Orthopedic (sa buto)
 • Cochlear (sa tainga o para sa pandinig)

PCSO requirements for medical assistance

Sa pangkalahatan, kailangang makapagsumite ng sumusunod na pangunahing requirements ang mga nais mag-apply bilang benepisyaryo ng programa. Narito ang mga kailangang sa PCSO requirements for medical assistance.

Sagutin nang tama at kumpleto ang naturang form na maaari ma-download sa website ng PCSO o hingin saanmang opisina ng PCSO at mga ka-partner na ospital.

 • 2 Valid IDs ng parehong pasyente at kinatawang nag-aasikaso

Kabilang sa mga ito ang passport, driver’s license, GSIS, UMID, SSS ID, PRC ID, PSA Authenticated Birth Certificate, PSA Authenticated Marriage Certificate, digitized voter’s ID, PhilHealth ID, senior citizen’s ID, 4P’s ID, at student ID.

Sa dami ng anyo at lawak ng saklaw ng PCSO medical assistance program, may kani-kaniyang partikular na proseso at requirements na kailangang sundin ang mga nagnanais makakuha ng benepisyo.

1. Pagkakaospital

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician/doctor
 • Orihinal na kopya ng Statement of Account o bill sa hospital na may nakasulat na pangalan at pirma ng billing officer o credit supervisor.

(Mahalagang naka-itemize na rin ang mga deduction mula sa PhilHealth, deposits and payments, private insurance, at mga discount tulad ng senior citizen, PWd, at iba pa.)

 • Endorsement mula sa Medical Social Services ng ospital para sa mga naka-admit sa charity/service wards.

(Hindi aplikable para sa mga ASAP partner hospitals.)

 • Kung nakalabas na, kailangan ng kopya ng promissory note na aprubado ng ospital na pinanggalingan.

(Hindi aplikable para sa mga ASAP partner hospitals.)

 • Para sa mga kasong pang-medico-legal, kailangang maglakip ng photocopy ng police report

2. Dialysis

Para sa mga kasapi ng PhilHealth:

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician/nephrologist
 • Official quotation mula sa Dialysis Center/Hospital na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO
 • Certification of Exhaustion of PhilHealth benefit
 • PCSO index card (para sa mga dati nang nakakuha ng tulong)

Para sa mga hindi kasapi ng PhilHealth:

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician/nephrologist
 • Official quotation mula sa Dialysis Center/Hospital na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO
 • Certification of Non-PhilHealth Member mula sa Dialysis Center/Hospital
 • PCSO index card (para sa mga dati nang nakakuha ng tulong)

3. Implant

 • Orthopedic
 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician, pati na ang petsa ng nakatakdang operasyon
 • Request ng specifications of implant mula sa attending physician
 • Official sealed quotation mula sa three (3) suppliers na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO
 • Para sa mga kasong pang-medico-legal, kailangang maglakip ng photocopy ng police report
 • Cochlear
 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician, pati na ang petsa ng nakatakdang operasyon
 • Audiological Evaluation (hearing test) na naglalakip ng pangalan, pirma, at license number ng audiologist
 • Official sealed quotation mula sa supplier na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO
pcso-medical-assistance

PCSO requirements for medical assistance | Image from Freepik

4. Cobalt/Radiotherapy/Brachytherapy/RAI/Gamma Knife Radiosurgery

 • Orihinal na kopya ng Medical Abstract/Certificate na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Official quotation na nagsasaad ng detalyadong gastos mula sa service provider na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO, kabilang ang mga deduction mula sa PhilHealth at iba pang uri ng aplikableng discount (kung mayroon)
 • Photocopy ng Histopathology/Biopsy report na nasasaad ang pangalan, pirma, at license number ng pathologist

5. Non- & Minimally Invasive Procedures (ESWL, Laparascopic surgery, Endoscopic procedures, Cataract and Eye surgery)

 • Orihinal na kopya ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Official quotation na nagsasaad ng detalyadong gastos mula sa hospital, kasama ang deduction mula sa PhilHealth
 • Photocopy ng mga kaugnay na resulta ng laboratoryo nang hindi lalagpas sa nakalipas na tatlong (3) buwan

6. Rehabilitative Therapy (PT/OT/Speech)

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Official quotation na nagsasaad ng detalyadong gastos mula sa service provider na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO

7. Transplant

 • Orihinal na kopya ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Official quotation na nagsasaad ng detalyadong gastos mula sa hospital
 • Certification of Eligibility for the Transplant ng pasyente mula sa transplant unit ng hospital
 • Proof of counterpart mula sa pasyente o pamilya nito

8. Medical Devices

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Request ng specification of medical device mula sa attending physician
 • Official sealed quotation mula sa two (2) suppliers na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO
 • Photocopy ng kaugnay na resulta ng laboratory

9. Mga surgical supply o kagamitan

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Official quotation na nagsasaad ng detalyadong gastos mula sa service provider na tumatanggap ng guarantee letter ng PCSO

10. Laboratory/Diagnositc Procedures

 • Orihinal na kopya ng Certified True Copy ng Medical Abstract na nasusulatan ng pangalan, pirma, at license number ng attending physician
 • Laboratory/diagnostic request na nagsasaad ng pangalan, pirma, at license number ng doktor
 • Official quotatioin mula sa hospital, kabilang ang mga deduction mula sa PhilHealth at iba pang uri ng aplikableng discount (kung mayroon)

Para naman sa mga partikular na kinakailangang dokumento sa aplikasyon ng mga gamot at assistive devices, magtungo lamang sa website ng PCSO. Ang mga gamot ay nahahati sa tatlong klasipikasyon habang sa apat naman ang assistive devices. Gayundin, para sa iba pang mga katanungan o impormasyong nais malaman hinggil sa iba pang programa ng PCSO, bisitahin ang kanilang website o personal na magtungo sa mga sangay ng kanilang opisina.

 

Sources: Government PH, PCSO

BASAHIN: Universal Health Care Law, katuwang ng mga magulang sa tuwing magkakasakit ang anak

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Article Stories
app info
get app banner