3 tips kung paano makabuo ng baby girl o ng baby boy

3 tips kung paano makabuo ng baby girl o ng baby boy

Puwede bang maplano ang magiging gender ng baby? Narito ang ilang paraan. Basahin para malaman kung paano gumawa ng baby girl gamit ang Shettles Method.

Lingid sa kaalaman ng karamihan, posible ang natural na pagpili ng kasarian ng baby. Halos nasisigurado nito ang magiging kasarian ng baby. Ang Pre-Implantation Genetic Diagnosis (PGD) ay kinikilalang gold standard para sa sex selection, lalo na sa mga nagtataka kung paano gumawa ng baby girl.

Kasama dito ang in-vitro fertilisation (IVF), ang pagtanggal ng isang cell mula sa mga embryos. At, ang pagsuri sa chromosomes at DNA tatlong araw matapos ang fertilisation. Ang embryos ng nais na kasarian ay mapipili.

Natural baby gender selection

Paano gumawa ng baby girl gamit ang PGD?

Sa kasamaang palad (o dapat bang sabihing kabutihang palad), ang mga ospital sa Singapore ay nagsasagawa ng PGD para sa mga medikal na rason. Kaya kung mayroong genetic na sakit na napapasa sa mga lalaki, ang mga mag-asawa ay pinapayagang magkaroon ng PGD para mag-implant ng mga babaeng embryos. Sa mga nais na malaman kung paano gumawa ng baby girl, PGD ang sagot diyan.

Anong magagawa kung ninanais magka-anak na babae o lalaki ngunit hindi karapat-dapat sa PGD? Mayroon kang dalawang pagpipilian:

Maaaring pumunta sa US o Russia, kung saan ang mainstream na PGD ay legal (ngunit maging handang gumastos ng malaki). O maaaring sumubok ng ilang natural na gender selection techniques. Ngunit dapat alalahanin na wala sa mga paraan na ito ang napatunayan na ng siyensiya.natural baby gender selection

Natural na baby gender selection sa pamamagitan ng sperm sorting

Bago magpunta sa detalye, mahalagang maintindihan ang batayan sa pagpili ng kasarian. Ang sperms ay nagdadala ng dalawang uri ng chromosomes, X at Y. Ang sperms na mat Y chromosome na nagdudulot ng lalaking anak, ay maliit at madaling mamatay, ngunit mabilis lumangoy.

Ang mga sperm na may X chromosome na nagdudulot ng babaeng anak, ay masmalalaki at matitibay, ngunit masmabagal lumangoy. Samakatuwid, ang male sperms ay magmamadali pumunta sa egg kumpara sa female sperm, ngunit masmaikli ang lifespan

Shettles Method para sa lalaking anak

Base sa nasabing teorya, para sa natural na pagpili ng kasarian, inirerekumenda ng mga eksperto na ang mga magpartner ay magtalik 24 oras bago mag-ovulate ang babae kung gusto ng lalaki. Bakit? Dahil ang Y sperms ay masmabilis nakakalangoy patungo sa egg  para i-fertilise ito.

Ang penetration ay dapat malalim hanggang posible (Basahin: Doggy Style). Masisigurado nito ang pagdating ng Y sperm malapit sa cervix, na mas maraming alkaline na masmabuti para sila ay mabuhay.

Dagdag pa dito, ang mga mag-partner ay dapat hindi magtalik nang nasa 3-4 na araw. Ma-mamaximise nito ang paggawa ng Y sperms (Tandaan ng mga lalaki na ang pag-abstain sa sex ay nangangahulugan din na walang paglalaro sa sarili).

Makakabuti rin na ang mga babae ay mag-orgasm bago ang penetration upang mapanatili ang alkaline na environment. Dagdag padito, ang mga babae ay pinapayuhan na mag douche nang may tubig at baking soda dahil pinaniniwalaan itong nakakapagpalakas ng alkalinity.

Shettles Method: Ang paraan kung paano gumawa ng baby girl

Kung ang mga mag-partner ay magtalik 3 araw o higit pa bago ang ovulation, masmalaki ang posibilidad ng pagbuo ng babae. Ito ay dahil ang Y sperms ay masamadaling namamatay. At, ang X sperms ay mas marami sa paglabas ng egg.

Ang mababaw na penetration (Basahin: Missionary) ay makakasigurado na ang X sperm ay malagay sa bibig ng cervix kung saan mas acidic na makakatulong sa kanilang pagkabuhay.

Ang mga kababaihan ay dapat iwasan ang magkaroon ng orgasm dahil nagagawa nitong highly acidic ang vaginal environment. Kapag ang babae ay mag-orgasm, naglalabas ang katawan ng substance. Ginagawa nitong mas-alkaline ang environment, at kaya, masmaganda para sa ikabubuhay ng Y sperm.

Ang mga kababaihan ay dapat agad mag douche gamit ang tubig at suka bago ang pagtatalik upang maging pabor sa anak na babae.natural baby gender selection

Ang calories ay nakaka-apekto sa natural na pagpili ng kasarian

Isang pag-aaral mula sa University of Exter ng Britain ang nakaalam na ang nakakaaliw na agahan na may asukal ay nakatulong sa posibilidad na makabuo ng lalaki. Ang Proceedings ng Royal Society B: Biological Sciences, ang de facto academy of sciences ng Britain ang nag-publish ng pag-aaral na ito.

Gayon din, ang low-energy na diet na kakaunti ang calories, minerals at nutrients ay mas malamang na makabuo ng babae.

Bukod sa pagipon ng mataas na calorie count, natutunan ng pagaaral na ang mga babae na nakakabuo n lalaki at masmalamang nakumain ng masmaraming nutrients, tulad ng potassium, calcium at mga vitamin C, E at B12.natural baby gender selection

Ang posibilidad ng XY, o lalaki na kalalabasan ng pagbubuntis ay mas makabuluhan. Lalo na, "para sa mga babaw na kumakain ng isang mangkok ng breakfast cereal araw-araw kumpara sa kumakain nang mas kaunti o katumbas ng isang mangkok kada lingo," ayon sa pag-aaral.

ANg mechanism ay hindi pa naiintindihan. Ngunit ang in-vitro fertilisation na pagsusuri ay may pinakitang bagay na kawili-wili. Ang masmataas na levels ng glucose, o sugar, ay naghihikayat ng growth at development ng male embryo habang pinagbabawalan ang female embryo.

Kung wala nang iba, ito maaaril ang makapagsasabi bakit kinikilalang masmahina ang mga kababaihan.

Anong masasabi mo: Ano ang tingin mo sa natural na pagpili ng kasarian?

Basahin: Damit na nasukahan ng baby, pinabayaran raw sa mommy!

May katanungan tungkol sa pagpapalaki ng anak? Basahin ang mga artikulo o magtanong sa kapwa magulang sa aming app. I-download ang theAsianparent Community sa iOS o Android!

Kung ano mang opinyon o ideya ang naibahagi dito ay sariling opinyon at ideya ng may katha; at walang kinalaman at hindi nagsasaad ng posiyon ng theAsianparent at ang mga cliente nito.
Article Stories
app info
get app banner